GÓI BITRIX24 - CHO THUÊ QUỐC TẾ

Lợi ích
  • Là sản phẩm Bitrix24 cho thuê theo tháng
  • Không mất chi phí thuê server
  • Không mất phí bản quyền
  • Ngôn ngữ: tiếng anh
  • Số lượng chức năng:
  • Không thể can thiệp, tùy chỉnh chức năng hoặc giao diện theo yêu cầu
  • Không tích hợp, kết nối được với các phần mềm nghiệp vụ hiện có tại doanh nghiệp


Báo giá chi tiết các phiên bản

Phiên bản Miễn phí Miễn phí Bổ sung $39 / tháng Tiêu chuẩn $99 / tháng Nâng cao $199 / tháng
Số người dùng không giới hạn không giới hạn không giới hạn không giới hạn
Dung lượng 5 GB 24 GB 100 GB không giới hạn
Số lượng chức năng 30 32 35 không giới hạn
ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ MUA NGAY ! MUA NGAY ! MUA NGAY !