Tùy chọn Đăng ký tài khoản Bitrix24 tiện lợi và nhanh chóng

logo

Tùy chọn Đăng ký tài khoản Bitrix24 tiện lợi và nhanh chóng
Tin sản phẩm Bitrix24 admin - 23/03/2016
Với Phần mềm quản lý doanh nghiệp - Bitrix24, bạn có thể quản lý toàn bộ doanh nghiệp của mình một cách dễ dàng với những tùy chọn, tính năng hoàn toàn mới trên hệ thống Bitrix24. Mạng xã hội nội bộ doanh nghiệp Bitrix sẽ giúp toàn bộ nhân viên dễ dàng giao tiếp, thảo luận... Với Bitrix24, tất cả các thành viên, đối tác, khách hàng đều có thể tham gia hệ thống quản lý doanh nghiệp của bạn trong chỉ vài bước đăng ký rất nhanh chóng và đơn giản sau đây! 

Để đăng ký tài khoản, bạn có thể chọn tính năng "đăng ký nhanh" mới trong phần "Invite" (mời đăng ký) ở menu người dùng trong Bitrix24. Có 3 lựa chọn mới khi muốn đăng ký nhanh Bitrix24: 

dang-ky-tai-khoan-bitrix-moi

Công khai: Nếu bạn có một số lượng thành viên cộng đồng hay mạng xã hội lớn mà mọi người đều được chào đón tham gia truy cập, thảo luận, chia sẻ,...một cách công khai và tự do, không cần sự đồng ý hay quản lý từ người quản trị, bạn có thể chọn tùy chọn "công khai" để đăng ký tài khoản. Cách đăng ký này sẽ cho phép bất kỳ người dùng nào có liên kết đăng ký vào tài khoản của bạn đều có thể tham gia Bitrix24 mà không cần sự cho phép, kiểm duyệt từ bạn. 

Đây là loại hình đăng ký được tạo ra chủ yếu cho cộng đồng mở như các đơn vị sự nghiệp - phi chính phủ, các hiệp hội, câu lạc bộ, tình nguyện viên, các cộng đồng, các nhóm cựu sinh viên,…

Cá nhân: Người dùng sẽ có thể yêu cầu đăng ký để tham gia vào hệ thống Bitrix24 của bạn và sẽ được tham gia sau khi nhận được xác nhận từ người quản trị Bitrix24. Cách đăng ký này ngược lại với cách 1 - đăng ký công khai. 

Cá nhân đăng ký bằng tên email đã được phê duyệt: các quản trị viên Bitrix24 thể thêm tên miền email để cho phép người dùng có địa chỉ email đã được phê duyệt tham gia Bitrix24 bởi liên kết đăng ký nhanh (không cần có xác nhận của quản trị viên Bitrix24). 

Các tùy chọn đăng ký nhanh ở trên có thể được bật \ tắt trong Bitrix24 Intranet Settings: 

dang-ky-tai-khoan-bitrix-moi

Ngay sau đó, Các quản trị viên Bitrix24 sẽ nhận được một tùy chọn cho phép mời mọi người dùng mới đăng ký tài khoản Bitrix24. Sau đây là cách cách đăng ký nhanh đơn giản:

- Chia sẻ liên kết đăng ký nhanh chóng với những người dùng mới 

dang-ky-tai-khoan-bitrix-moi

- Nếu người dùng đã đăng ký tại Bitrix24 , bạn sẽ chỉ cần bấm vào nút "Tham gia": 

dang-ky-tai-khoan-bitrix-moi

Một thông báo yêu cầu "tham gia" sẽ được tự động gửi đến người quản trị Bitrix24, bạn sẽ có quyền xác nhận hoặc từ chối nó: 

dang-ky-tai-khoan-bitrix-moi

- Nếu là người dùng mới ở Bitrix24 , đầu tiên bạn sẽ cần phải đăng ký: 

dang-ky-tai-khoan-bitrix-moi

Sau khi người dùng nhấp vào liên kết xác nhận đăng ký từ email, bạn chỉ cần đăng nhập vào Bitrix24 và sử dụng các liên kết "đăng ký nhanh" của tài khoản Bitrix24 họ muốn tham gia:

dang-ky-tai-khoan-bitrix-moi

Sau khi người quản trị Bitrix24 xác nhận yêu cầu tham gia của người dùng, bạn sẽ nhận được một email thông báo: 

dang-ky-tai-khoan-bitrix-moi

Giờ đây, Bạn đã có thể chia sẻ liên kết đăng ký nhanh chóng với bất cứ ai kể từ khi Bitrix24 cung cấp các công cụ truyền thông nội bộ, công cụ truyền thông liên kết không giới hạn cho người sử dụng.