Quản lý dự án 2.0 – mô hình quản lý hiện đại cho các doanh nghiệp

logo

Quản lý dự án 2.0 – mô hình quản lý hiện đại cho các doanh nghiệp
Quản lý dự án 2.0 là một phương pháp quản lý dự án dựa trên Web, mới xuất hiện, phần mềm quản lý dự án sẽ hỗ trợ giúp đội dự án cùng hợp tác, tập trung vào trí tuệ tập thể. Với phương pháp này năng suất và lãnh đạo dự án là những yếu tố cơ bản của dự án thành công.

bieu do gantt
Danh sách công việc được quản lý theo biểu đồ Gantt trong quản lý dự án 2.0

Với giải pháp quản lý này, sẽ có 1 phần mềm trên nền web có chứa các cơ chế để cho tất cả mọi người tham gia. Các đóng góp vào kế hoạch, quá trình hoạch định và triển khai theo một quy trình được thiết lập sẵn, ngay từ đầu cho toàn bộ hệ thống.

Một lợi thế cho hoạt động làm việc dự án trên nền web sẽ giúp cho toàn bộ nhân viên làm việc cùng nhau trong một giao điểm của mục tiêu chung được gọi là mạng xã hội doanh nghiệp bằng cách chia sẻ kiến thức, học tập và xây dựng sự đồng thuận. 

Phần mềm quản lý dự án 2.0 sẽ bao gồm cả các chương trình lập kế hoạch, kiểm soát chi phí và quản lý ngân sách, phân bổ nguồn lực , hợp tác, giao tiếp, quản lý chất lượng và hệ thống tài liệu hay quản lý, được sử dụng để tổ chức các quy trình và các hoạt động trên một dự án.

Chức năng quản lý dự án 2.0 dựa trên nền web với giải pháp quản lý dự án hiện đại

Thiết lập nhiệm vụ và giao việc
Các nhiệm vụ có thể được thiết lập cho cá nhân người dùng hay giao cho một đồng nghiệp, hoặc ủy quyền sau khi được nhận. 

Theo dõi tiến độ công việc 
Nhiệm vụ và tác vụ có thể được xem trong một biểu đồ Gantt bao gồm các thông tin về trạng thái, người chịu trách nhiệm và mối quan hệ theo thứ tự thời gian. Điều này giúp người quản lý có thể nhìn thấy một bức tranh đầy đủ về sự tiến triển của các dự án, giúp xác định sự trì hoãn tiềm năng hay đang tồn tại, mà không cần phải kiểm tra một loạt giấy tờ, tài liệu phức tạp. Một công việc được tạo ra có thể được chỉnh sửa trực tiếp từ bảng hoặc biểu đồ Gantt.

Giám sát, kiểm tra công việc
Việc thêm danh sách kiểm tra vào một nhiệm vụ và thực hiện theo quy trình tính điểm rất thuận tiện cho một nhiệm vụ có nhiều bước triển khai hoặc có nhiều người tham gia. Những người tham gia trong nhiệm vụ có thể thêm điểm vào danh sách kiểm tra và đánh dấu hoàn thành.

Tạo, quản lý nhóm làm việc, dự án
Bất kỳ một sự kết hợp của nhân viên trong nhóm làm việc nào cũng đều có thể lựa chọn từ tất cả hệ thống mạng xã hội các công cụ tổ chức cần thiết để tối ưu hóa hoạt động và sử dụng các phương thức truyền thông hữu hiệu có sẵn trong Bitrix24.

Mỗi nhóm giống như một mạng nội bộ nhỏ, không chỉ giúp lưu trữ tập tin, dữ liệu quan trọng , mà còn hoạt động như một nền tảng cho các cuộc thảo luận, nhiệm vụ, theo dõi và lập kế hoạch.

Báo cáo nhiệm vụ
Tính năng "Báo cáo nhiệm vụ" là một cách thức dễ dàng để xác định khoảng thời gian một nhân viên tiêu tốn cho một nhiệm vụ hay dự án nhất định. Sử dụng công cụ thuận tiện này, bạn cũng có thể xem có bao nhiêu công việc vẫn đang được thực hiện, và bao nhiêu người trong số họ đã hoàn thành. Theo mặc định, báo cáo hiệu quả có thể được gửi hàng tuần, hàng tháng hoặc hàng năm, nhưng bạn có thể thiết lập tùy chỉnh theo báo cáo ngày. 

Tương tác với người dùng bên ngoài 
Việc truy cập Bitrix24 cung cấp một không gian riêng biệt, an toàn, nơi các nhóm làm việc có thể được chia sẻ với người dùng bên ngoài như khách hàng, đối tác, cộng tác viên và các nhà cung cấp dịch vụ khác. Tất cả các chức năng đều có sẵn trong nhóm Bitrix24, nhưng các bên thứ ba chỉ có thể nhìn thấy các nhóm làm việc khi họ là một thành viên hay người dùng của nhóm.

Sau Manuel Castells , người đã viết nhiều công trình khoa học về cuộc Cách mạng CNTT muốn nói rằng: "công nghệ thông tin không phải là nguyên nhân của những thay đổi mà chúng ta đang trải qua. Nhưng nếu không có công nghệ thông tin và truyền thông mới Thì không có gì giúp làm thay đổi cuộc sống của chúng ta. Đi đến kết luận rằng chúng ta không nên đánh giá thấp ảnh hưởng của đổi mới công nghệ vào cách chúng ta làm kinh doanh , giao tiếp và sống.