Sự khác nhau của quản lý truyền thống và quản lý bằng công nghệ hiện đại

logo

Sự khác nhau của quản lý truyền thống và quản lý bằng công nghệ hiện đại

Quản lý truyền thống và quản lý hiện đại có rất nhiều sự khác nhau. Đồng thời quản lý hiện đại mang lại nhiều hiệu quả trong việc nâng cao hiệu suất hoạt động của toàn bộ doanh nghiệp. Dưới đây là những thống kê của vitranet24 về sự khác nhau của quản lý truyền thống và quản lý bằng công nghệ hiện đại 2.0. Cùng vitranet24 xem chi tiết nhé.


quan-ly-moi-luc-moi-noi

Quản lý hiện đại là quản lý mọi lúc mọi nơi

Quản lý truyền thống

Quản lý hiện đại

Người quản lý và nhân viên : Mất thời gian cho việc xử lý email, tìm kiếm các email cũ, email thất lạc. Mỗi tuần phải chi tốn khác nhiều thời gian cho việc check email

Quản lý công việc tập trung trong 1 hệ thống. Mọi dữ liệu trực quan, dễ quan sát, tìm kiếm.

Bỏ qua làm việc với email

Người quản lý: Luôn phải trúc trực tại công ty để giải quyết các công việc.

Phải theo dõi tiến độ công việc và đốc thúc liên tục công việc của nhân viên.

Người quản lý dễ dàng Quản lý mọi lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị.

Biết được nhân viên mình làm công việc gì trong ngày và kết quả công việc đó như thế nào.

Phạm vị công tác, làm việc nhóm trong công việc trong công ty bị giới hạn bởi vị trí địa lý.

Cộng tác nhóm, làm việc nhóm mọi lúc, mọi nơi, trong công ty, với nhiều nhân viên và quản lý sẽ không không giới hạn về khoảng cách, không gian và thời gian.

Lưu trữ dữ liệu nhiều nơi, khó trong việc tìm kiếm và sử dụng lại dữ liệu cũ.

Tốn không gian để lưu trữ dữ liệu bản cứng

Lưu trữ dữ liệu tập trung trong thư viện online, dẽ dàng truy cập, dễ dàng tìm kiếm và sử dụng lại các dữ liệu cũ.

Quy định quyền truy cập của mỗi một nhân viên, đảm bảo tính bảo mật thông tin cao trong doanh nghiệp.

Tránh thất thoát thông tin

Đo lường hiệu suất làm việc của mỗi nhân viên: Khó đo lường được hiệu suất làm việc của nhân viên. Công việc của các nhân viên chồng chéo, không kiểm soát được, gây lãng phí nguồn lực và kinh tế của doanh nghiệp.

Không tận dụng được sức mạnh của nhân viên và ghi nhân đúng những đóng góp của nhân viên.

Đo lường, Quản lý nhân viên trên từng đầu việc, có báo cáo khách quan cho mỗi nhân viên.

Ghi nhận và đánh giá chính xác nhân viên

Đảm bảo sự công bằng và minh bạch cho những cống hiến của nhân viên.

Đối với mỗi nhân viên: Mỗi nhân nhân viên sẽ ù lỳ, không tự giác trong công việc, hay quên việc bỏ sót việc nếu không được quản lý trực tiếp nhắc nhở.

Đối với mỗi nhân viên: Với sự quản lý bằng công nghệ hiện đại, nhân viên luôn được giám sát trên từng đầu việc nên nhân viên làm việc có trách nhiệm hơn, không bỏ sót đầu việc nào.

Trên đây là những khác biết đối với phong cách làm việc truyền thống và phong cách làm việc áp dụng phần mềm quản lý doanh nghiệp hiện đại. Bitrix24 là giải pháp quản lý doanh nghiệp hiện đại bằng công nghệ 2.0 được nhiều doanh nghiệp trên thế giới áp dụng.

Vitranet24 là đơn vị cung cấp giải pháp Bitrix24 tại Việt Nam.