Tin tức Sự kiện

logo
Thế giới đang chứng kiến một cuộc cách mạng công nghệ với những tác động. Cuộc cách mạng công nghệ có được sức mạnh nhờ công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT&TT) và sự gia tăng lượng tri thức....
23/09/2016  | 
Là một quản lý, bạn không chỉ lo cho riêng bản thân mình mà còn phải khơi gợi những kỹ năng lãnh đạo dành cho nhân viên của mình để họ phát triển sự nghiệp. Khi được trang bị những kỹ năng quản lý cần...
20/09/2016  | 
Quản lý nhân viên là một nghệ thuật và đòi hỏi mỗi nhà quản lý phải luôn luôn được đào tạo, trau dồi và nâng cao trình độ. Nhạy bén ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý cũng chính là cách giúp người...
16/09/2016  | 
Các doanh nghiệp luôn muốn vươn mình ra toàn cầu buộc những người lãnh đạo, những quản lý phải thật hiện đại và luôn thay đổi để phù hợp. Câu hỏi đặt ra: những kỹ năng của một nhà quản lý hiện đại trong...
14/09/2016  | 
Trong một doanh nghiệp việc quản lý công việc của mỗi nhân viên là điều quan trọng để đánh giá năng lực thật sự của một nhân viên đồng thời đo lường sự đóng góp công sức của nhân sự đó với công việc như...
30/08/2016  |