Tin tức Sự kiện

logo
Nghệ thuật quản trị điều hành doanh nghiệp hiện đại đòi hỏi các chủ doanh nghiệp giỏi về việc phân tích tình huống (theo mô hình SWOT) nhằm khai thác điểm mạnh, hạn chế, khắc phục điểm yếu, tận...
03/06/2017  |  Kiến thức quản lý
Tổ chức đội nhóm và khai thác hiệu quả tri thức tập thể là một nhiệm vụ mang tính chất then chốt của người quản trị hay một doanh nghiệp.
29/05/2017  |  Kiến thức quản lý
Trước hết chúng ta cùng xem xét cơ cấu tổ chức nói chung của một tổ chức kinh tế:
24/05/2017  |  Kiến thức quản lý
Trong thực tế quản lý doanh nghiệp, người lãnh đạo thường quản lý doanh nghiệp theo phong cách ưa thích, dựa vào kinh nghiệm hoặc ý tưởng sáng tạo. Nhưng làm thế nào để quản lý doanh nghiệp một cách hiệu...
19/05/2017  |  Kiến thức quản lý
Thời gian có thể ví như tiền bạc, bạn phải học cách đầu tư thời gian chứ không học cách tiêu dùng thời gian. Đầu tư thời gian sẽ sinh lời, ngược lại, tiêu dùng thời gian sẽ mất đi…
17/05/2017  |  Kiến thức quản lý