Giá mới cho phiên bản Bitrix24- Self Hosted kể từ tháng 3

Giá mới cho phiên bản Bitrix24- Self Hosted kể từ tháng 3
Tin Vitranet24 » Tin hoạt động admin - 23/03/2016 750
Bitrix24 đã có một kế hoạch để thay đổi về giá ở một số gói sản phẩm phần mềm quả lý doanh nghiệp, mạng xã hội doanh nghiệp nội bộ, cụ thể: 

Giá cho bản Bitrix24 BizPace sẽ tăng từ $3,299 lên $4,990. Giá mới cho sản phẩm tiên tiến nhất của chúng tôi BizPace Enterprise sẽ được thiết lập ở mức $14,990, bao gồm 100 người dùng (thay vì 25 người dùng như hiện tại). Giá cho việc gia hạn sớm và trễ sẽ được điều chỉnh tương ứng. Chi phí cho việc mua người dùng tăng thêm ($ 40/ 1 người dùng hoặc $20,000 cho 1000 người dùng) không thay đổi.

Phiên bản Selfhosted Bitrix24 có nhiều công năng hơn hẳn so với phiên bản đám mây mà bạn đã khá quen thuộc:

Đầu tiên, các công cụ như Helpdesk và mô-đun ticketing, Elearning hoặc Active Directory integration chỉ có sẵn trong Bitrix24 Self Hosted.

Thứ 2, khi sử dụng Bitrix24 Selfhosted, truy cập không bao giờ vượt khỏi server của bạn và bạn có thể mở rộng quyền chọn bảo mật - chức năng này không có sẵn cho phiên bản đám mây.

Thứ 3, bạn có được quyền truy cập vào mẫ code Bitrix24, vì thế bạn có thể tùy chỉnh code khi cần. và bởi vì CMS được tích hợp trong phiên bản Bitrix24 Self Hosted nên việc tùy chỉnh "diện mạo" của Bitrix rất dễ dàng.

Cuối cùng, Bitrix24 selfhosted có thể được tích hợp với bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào đi kèm với API.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: vitranet24@vivicorp.com

Cám ơn các bạn đã sử dụng giải pháp quản lý doanh nghiệp - Bitrix24