Con người có thể trú ẩn trong hang dài 50 km trên Mặt Trăng

Con người có thể trú ẩn trong hang dài 50 km trên Mặt Trăng
Tin Vitranet24 » Tin khác admin - 25/10/2017 557

Con người có thể trú ẩn trong hang dài 50 km trên Mặt Trăng

Một hang động khổng lồ do dung nham tạo thành bên dưới bề mặt Mặt Trăng có thể trở thành nơi trú ẩn cho con người trong tương lai.

Con người có thể trú ẩn trong hang dài 50 km trên Mặt Trăng