Tư vấn quản lý

Hiện nay cùng với sự bùng nổ của công nghệ kết nối, công nghệ mạng xã hội nhu cầu giao tiếp và chia sẻ thông tin là cần thiết hợ bao giờ hết. Nếu trước đây email nội bộ...
25/04/2019  |  Tư vấn quản lý
Hàng loạt chính sách mới về lao động, tiền lương, đăng ký kinh doanh, kiểm toán kế toán,.. mà doanh nghiệp cần lưu tâm sẽ chính thức có hiệu lực từ từ năm 2019.
06/03/2019  |  Tư vấn quản lý
Thời xưa tại Trung Quốc, Cầm – Kỳ – Thi – Họa được coi là 4 kỹ năng cần có ở một văn nhân, giới trí thức, và những người có văn hóa. Nó giúp họ tu thân, nuôi dưỡng thiện tính và giữ một tâm hồn thanh cao,...
27/02/2019  |  Tư vấn quản lý
Cổ ngữ có câu nói rằng: “Muốn làm nên sự nghiệp thì trước hết phải biết làm người”. Vậy làm người như thế nào? Con người cần phải có những tố chất nào để trở thành ‘Con Người’ chân chính, làm nền tảng...
27/02/2019  |  Tư vấn quản lý
Tề Uy Vương lên ngôi 9 năm, ngày nào cũng đàn quyển ca vang, đắm say tửu sắc. Một hôm có người tên Trâu Kỵ là người nước Tề, xin vào yết kiến Tề Uy Vương, nói:
– Tôi biết gảy đàn, nghe đại vương...
27/02/2019  |  Tư vấn quản lý