Features


ĐẶT HÀNG XEM DEMO
CÁC DỰ ÁN THỰC TẾ

Với phương châm “Tất cả vì quyền lợi và sự phát triển của khách hàng”, vấn đề bảo mật và gìn giữ thông tin Khách hàng thiết kế web luôn được đề cao và tuân thủ tuyệt đối trong quá trình phát triển của công ty thiết kế web V&V.

Trong quá trình làm việc, công ty thiết kế web V&V thường được tiếp cận những thông tin bí mật của khách hàng, 
ví dụ như các thông tin, hình ảnh, âm thanh, giao diện website, biểu tượng thương hiệu...
Vì vậy, công ty nhận thức được rằng việc bảo mật thông tin của khách hàng là một nghĩa vụ quan trọng 
và mang tính sống còn đối với quyền lợi của khách hàng.

Đối với mỗi dự án web hay marketing online, trước khi tiến hành công việc thu thập tài liệu, công ty sẽ gửi 
cho khách hàng một bản cam kết bảo mật thông tin, điều này thể hiện một tác phong chuyên nghiệp của 
công ty thiết kế web V&V và tạo niềm tin khách hàng đối với dịch vụ của công ty, đảm bảo mọi thông tin
 sẽ được bảo mật tuyệt đối.

Các định nghĩa về bảo mật

- Thông tin Khách hàng: là những bí mật kinh doanh,  tài sản sở hữu trí tuệ, thông tin bảo mật của 
Quý khách mà công ty thiết kế web V&V được tiếp cận trong quá trình phục vụ Quý khách hàng của mình.

- Bí mật kinh doanh và tài sản sở hữu trí tuệ: được hiểu là tất cả các thông tin, hình ảnh, âm thanh, 
giao diện website, thương hiệu, biểu tượng, ý tưởng kinh doanh hoặc các tài liệu khác thể hiện hoặc 
lưu trữ dưới các dạng như: văn bản, file máy tính, thư điện tử, hình ảnh, tài nguyên thuộc về 
Quý khách hàng (Bao gồm các thông tin dữ liệu mà trong quá trình hợp tác đã cung cấp cho 
công ty thiết kế web V&V ). Những tài sản này thuộc quyền sở hữu của Quý khách hàng.

Bí mật kinh doanh và tài sản sở hữu trí tuệ còn được hiểu và thực hiện theo qui định hiện hành của pháp luật Việt Nam và thông lệ Quốc tế (trong trường hợp pháp luật Việt Nam chưa có quy định).

- Thông tin bảo mật: là những thông tin, dữ liệu, kỹ thuật hoặc phương thức thuộc Bí mật kinh doanh và tài sản sở hữu trí tuệ nêu tại Khoản 1.1 mà Bên B biết hoặc tiếp cận được trong quá trình làm việc. Trong quá trình làm việc, công ty thiết kế web V&V thường được tiếp cận những thông tin bí mật của khách hàng, ví dụ như các thông tin, hình ảnh, âm thanh, giao diện website, biểu tượng thương hiệu...Vì vậy, công ty nhận thức được rằng việc bảo mật thông tin của khách hàng là một nghĩa vụ quan trọng và mang tính sống còn đối với quyền lợi của khách hàng.

Đối với mỗi dự án web hay marketing online, trước khi tiến hành công việc thu thập tài liệu, công ty sẽ gửi cho khách hàng một bản cam kết bảo mật thông tin, điều này thể hiện một tác phong chuyên nghiệp của công ty thiết kế web V&V và tạo niềm tin khách hàng đối với dịch vụ của công ty, đảm bảo mọi thông tin sẽ được bảo mật tuyệt đối.

Các định nghĩa về bảo mật

- Thông tin Khách hàng: là những bí mật kinh doanh,  tài sản sở hữu trí tuệ, thông tin bảo mật của Quý khách mà công ty thiết kế web V&V được tiếp cận trong quá trình phục vụ Quý khách hàng của mình.

- Bí mật kinh doanh và tài sản sở hữu trí tuệ: được hiểu là tất cả các thông tin, hình ảnh, âm thanh, giao diện website, thương hiệu, biểu tượng, ý tưởng kinh doanh hoặc các tài liệu khác thể hiện hoặc lưu trữ dưới các dạng như: văn bản, file máy tính, thư điện tử, hình ảnh, tài nguyên thuộc về Quý khách hàng (Bao gồm các thông tin dữ liệu mà trong quá trình hợp tác đã cung cấp cho công ty thiết kế web V&V ). Những tài sản này thuộc quyền sở hữu của Quý khách hàng.

Bí mật kinh doanh và tài sản sở hữu trí tuệ còn được hiểu và thực hiện theo qui định hiện hành của pháp luật Việt Nam và thông lệ Quốc tế (trong trường hợp pháp luật Việt Nam chưa có quy định).

- Thông tin bảo mật: là những thông tin, dữ liệu, kỹ thuật hoặc phương thức thuộc Bí mật kinh doanh và tài sản sở hữu trí tuệ nêu tại Khoản 1.1 mà Bên B biết hoặc tiếp cận được trong quá trình làm việc.
- Thông tin bảo mật: là những thông tin, dữ liệu, kỹ thuật hoặc phương thức thuộc Bí mật kinh doanh và tài sản sở hữu trí tuệ nêu tại Khoản 1.1 mà Bên B biết hoặc tiếp cận được trong quá trình làm việc. Trong quá trình làm việc, công ty thiết kế web V&V thường được tiếp cận những thông tin bí mật của khách hàng, ví dụ như các thông tin, hình ảnh, âm thanh, giao diện website, biểu tượng thương hiệu...Vì vậy, công ty nhận thức được rằng việc bảo mật thông tin của khách hàng là một nghĩa vụ quan trọng và mang tính sống còn đối với quyền lợi của khách hàng.

Đối với mỗi dự án web hay marketing online, trước khi tiến hành công việc thu thập tài liệu, công ty sẽ gửi cho khách hàng một bản cam kết bảo mật thông tin, điều này thể hiện một tác phong chuyên nghiệp của công ty thiết kế web V&V và tạo niềm tin khách hàng đối với dịch vụ của công ty, đảm bảo mọi thông tin sẽ được bảo mật tuyệt đối.

Các định nghĩa về bảo mật

- Thông tin Khách hàng: là những bí mật kinh doanh,  tài sản sở hữu trí tuệ, thông tin bảo mật của Quý khách mà công ty thiết kế web V&V được tiếp cận trong quá trình phục vụ Quý khách hàng của mình.

- Bí mật kinh doanh và tài sản sở hữu trí tuệ: được hiểu là tất cả các thông tin, hình ảnh, âm thanh, giao diện website, thương hiệu, biểu tượng, ý tưởng kinh doanh hoặc các tài liệu khác thể hiện hoặc lưu trữ dưới các dạng như: văn bản, file máy tính, thư điện tử, hình ảnh, tài nguyên thuộc về Quý khách hàng (Bao gồm các thông tin dữ liệu mà trong quá trình hợp tác đã cung cấp cho công ty thiết kế web V&V ). Những tài sản này thuộc quyền sở hữu của Quý khách hàng.

Bí mật kinh doanh và tài sản sở hữu trí tuệ còn được hiểu và thực hiện theo qui định hiện hành của pháp luật Việt Nam và thông lệ Quốc tế (trong trường hợp pháp luật Việt Nam chưa có quy định).

- Thông tin bảo mật: là những thông tin, dữ liệu, kỹ thuật hoặc phương thức thuộc Bí mật kinh doanh và tài sản sở hữu trí tuệ nêu tại Khoản 1.1 mà Bên B biết hoặc tiếp cận được trong quá trình làm việc.

Phone

Hà Nội: (04) 3 856 0777

Đà Nẵng: 0511 3 701068

Skype

Công nghệ: vinhtosaintpoly

Thiết kế: xuanntt_vividesign

TKDA: WLotus


Gói sản phẩm cùng loại