Chứng nhận đối tác chiến lược
Chứng nhận đối tác chiến lược
Vitranet24 đạt chứng chỉ CERTIFIEDPARTNER các năm 2008,2009
Vitranet24 đạt chứng chỉ CERTIFIEDPARTNER các năm 2008,2009
Chứng nhận Vitranet24 (thuộc V&V JDS., JSC) là đối tác bán hàng tốt nhất của năm 2009 (toàn cầu)
Chứng nhận Vitranet24 (thuộc V&V JDS., JSC) là đối tác bán hàng tốt nhất của năm 2009 (toàn cầu)
Công ty V&V được Bitrix Inc công nhận đạt mức đối tác Gold Partner
Công ty V&V được Bitrix Inc công nhận đạt mức đối tác Gold Partner