Đại diện đội ngũ chuyên gia Vitranet24
Chuyên gia Phan Anh Linh
Chuyên gia tư vấn trưởng

Cấp bậc chuyên gia: 5.2
12 năm kinh nghiệm tư vấn xây dựng hệ thống quản lý cho tổ chức doanh nghiệp; 10 năm kinh nghiệm Bitrix24 
Đã triển khai 80-100 dự án công nghệ lớn
Trình độ học vấn: Thạc sỹ công nghệ tại Liên Bang Nga, Cử nhân luật.
Các chuyên gia Vitranet24 có từ 5-15 năm kinh nghiệm tư vấn quản lý, am hiểu công nghệ, am hiểu phương pháp quản lý. Đủ khả năng tư vấn, xây dựng và triển khai các giải pháp quản lý bằng công nghệ cho tổ chức, doanh nghiệp. Với các dự án Bitrix24, chúng tôi đạt đủ các chứng chỉ chứng nhận am hiểu nền tảng và can thiệp không giới hạn vào lõi hệ thống như những chuyên gia hàng đầu của hãng.
Chuyên gia Đào Ngọc Mạnh
Chuyên gia nghiên cứu 
Cấp bậc chuyên gia: 4.2
12 năm kinh nghiệm triển khai giải pháp web, app
10 năm nghiên cứu ứng dụng Bitrix24 
Đã triển khai 60-80 dự án công nghệ lớn
Từng làm việc tại Nhật Bản
Trình độ học vấn: Kỹ sư công nghệ
Chuyên gia Nguyễn Thành Trung
Chuyên gia Tư vấn trưởng
Cấp bậc chuyên gia: 3.5
12 năm kinh nghiệm tư vấn triển khai giải pháp web, app
10 năm kinh nghiệm Bitrix24
Đã triển khai 60-80 dự án công nghệ lớn
Trình độ học vấn: Thạc sỹ công nghệ tại Liên Bang Nga.
Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh
Chuyên gia Công nghệ
Cấp bậc chuyên gia: 3.2
12 năm kinh nghiệm phát triển Web, Mobile App
8 năm kinh nghiệm Bitrix24 
Đã triển khai 50-60 dự án công nghệ lớn
Trình độ học vấn: Thạc sỹ công nghệ tại Liên Bang Nga.
Chuyên gia Ứng Bảo Ngọc
Chuyên gia Công nghệ
Cấp bậc chuyên gia: 3.1
8 năm kinh nghiệm phát triển Web
8 năm kinh nghiệm Bitrix24
Đã triển khai 50-60 dự án công nghệ lớn
Trình độ học vấn: Kỹ sư công nghệ.
Chuyên gia Nguyễn Thanh Minh
Chuyên gia Công nghệ
Cấp bậc chuyên gia: 3.0
12 năm kinh nghiệm phát triển Web
7 năm kinh nghiệm Bitrix24https://bitrix24.vitranet24.com.
Đã triển khai 30-40 dự án công nghệ lớn
Trình độ học vấn: Kỹ sư công nghệ tại Liên Bang Nga. 
Chuyên gia Phùng Duy Toàn
Chuyên gia Giải pháp.
Cấp bậc chuyên gia: 3.0
8 năm kinh nghiệm xây dựng giải pháp ứng dụng Web
8 năm kinh nghiệm Bitrix24
Đã triển khai 30-40 dự án công nghệ lớn
Trình độ học vấn: Kỹ sư công nghệ tại Liên Bang Nga.
Chuyên gia Trần Ngọc Bảo
Chuyên gia triển khai
Cấp bậc chuyên gia: 2.0
8 năm kinh nghiệm triển khai đào tạo Bitrix24 
8 năm kinh nghiệm triển khai dự án web, mobile app
Đã triển khai 40-50 dự án công nghệ lớn
Trình độ học vấn: Kỹ sư công nghệ. 
Chuyên gia Nguyễn Đức Hoàng
Chuyên gia Tư vấn
Cấp bậc chuyên gia: 2.5
5 năm kinh nghiệm tư vấn quản lý
5 năm kinh nghiệm Bitrix24
Đã tư vấn 20-30 dự án lớn
Trình độ học vấn: Kỹ sư công nghệ tại Liên Bang Nga,
Thạc sỹ kinh tế.
Chuyên gia Nguyễn Minh Hoàng
 Chuyên gia Tư vấn trưởng
Cấp bậc chuyên gia: 3.5
8 năm làm việc tại tập đoàn NTT Data Nhật Bản
12 năm kinh nghiệm tư vấn giải pháp quản lý bằng công nghệ
Đã xây dựng phần mềm quản lý doanh nghiệp cho Honda Vietnam, Canon Vietnam, AceCook Vietnam
Từng triển khai 30-50 dự án công nghệ lớn
Trình độ học vấn: Kỹ sư công nghệ. 
Chuyên gia Nguyễn Thị Thanh Huyền
Chuyên gia tư vấn
Cấp bậc chuyên gia: 2.4 
7 năm kinh nghiệm Bitrix24 
7 năm kinh nghiệm tư vấn triển khai hệ thống web, marketing
Đã tư vấn 50-70 dự án
Trình độ học vấn: Cử nhân Kinh tế.