Một số chuyên gia tiêu biểu 

Vitranet24 có đội ngũ chuyên gia tư vấn, chuyên gia công nghệ và phát triển giải pháp hàng đầu, am hiểu các công nghệ uy tín và phổ biến trên thế giới, đặc biệt là công nghệ Bitrix24. Chuyên gia của chúng tôi có từ 10-20 năm kinh nghiệm triển khai hàng ngàn dự án từ đơn giản đến phức tạp cả trong và ngoài nước. Đủ khả năng tư vấn giải pháp, triển khai ứng dụng công nghệ và phát triển tính năng theo yêu cầu. Đội ngũ được đào tạo bài bản đã được cấp chứng chỉ ISO 27001:2013 và ISO 9001:2015 từ JAS-ANZ

Chuyên gia Nguyễn Thành Trung
Chuyên gia Tư vấn trưởng
Cấp bậc chuyên gia: 5.5
15 năm kinh nghiệm tư vấn triển khai giải pháp web, app
12 năm kinh nghiệm Bitrix24
Đã triển khai trên 200 dự án công nghệ lớn
Trình độ học vấn: Thạc sỹ công nghệ tại Liên Bang Nga
Chuyên gia Đào Ngọc Mạnh
Chuyên gia Nghiên cứu 
Cấp bậc chuyên gia: 5.2
15 năm kinh nghiệm triển khai giải pháp web, app
12 năm nghiên cứu ứng dụng Bitrix24 
Đã triển khai trên 200 dự án công nghệ lớn
Nhiều năm làm việc, nghiên cứu tại Nhật Bản
Trình độ học vấn: Kỹ sư công nghệ
Chuyên gia Nguyễn Lê Anh Đức
Chuyên gia Tư vấn trưởng
Cấp bậc chuyên gia: 4.4
15 năm kinh nghiệm tư vấn giải pháp phần mềm quản lý, 12 năm kinh nghiệm tư vấn giải pháp SAP/ERP, Oracle
Từng là Giám đốc CN Ứng Dụng của FrieslandCampina Vietnam (Sữa Cô Gái Hà Lan), Giám đốc giải pháp ứng dụng của Suntory PepsiCo Việt Nam (Pepsi Cola)
8 năm kinh nghiệm Bitrix24
Đã triển khai trên 150 dự án công nghệ lớn
Trình độ học vấn: Kỹ sư công nghệ tại Liên Bang Nga
Chuyên gia Ứng Bảo Ngọc
Chuyên gia Công nghệ
Cấp bậc chuyên gia: 3.5 
15 năm kinh nghiệm phát triển web
15 năm kinh nghiệm Bitrix24
Đã phụ trách trên 150 dự án công nghệ lớn
Trình độ học vấn: Kỹ sư công nghệ
Chuyên gia Nguyễn Minh Hoàng
 Chuyên gia Tư vấn trưởng
Cấp bậc chuyên gia: 3.5
12 năm tư vấn giải pháp quản lý bằng công nghệ 
8 năm kinh nghiệm Bitrix24
Đã xây dựng phần mềm quản lý doanh nghiệp cho Honda Vietnam, Canon Vietnam, AceCook Vietnam
Từng triển khai trên 150 dự án công nghệ lớn
Trình độ học vấn: Kỹ sư công nghệ 

Chuyên gia Nguyễn Thanh Minh
Chuyên gia Công nghệ
Cấp bậc chuyên gia: 3.2
15 năm kinh nghiệm phát triển web
15 năm kinh nghiệm Bitrix24
Đã triển khai trên 200 dự án công nghệ lớn
Trình độ học vấn: Kỹ sư công nghệ tại Liên Bang Nga 
Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh
Chuyên gia Công nghệ
Cấp bậc chuyên gia: 3.2
15 năm kinh nghiệm phát triển web, mobile app
12 năm kinh nghiệm Bitrix24 
Đã triển khai trên 150 dự án công nghệ lớn
Trình độ học vấn: Thạc sỹ công nghệ tại Liên Bang Nga
Chuyên gia Nguyễn Thị Mai Khanh
Chuyên gia Công nghệ 
Cấp bậc chuyên gia: 3.2   
10 năm kinh nghiệm phân tích dữ liệu nghiệp vụ
5 năm quản lý công nghệ tại CBOSS (Nga)
Từng quản lý phát triển hệ thống cho trình duyệt Cốc Cốc
Trình độ học vấn: Kỹ sư công nghệ tại Liên Bang Nga
Chuyên gia Phùng Duy Toàn
Chuyên gia Giải pháp 
Cấp bậc chuyên gia: 3.0
15 năm kinh nghiệm xây dựng giải pháp ứng dụng web
10 năm kinh nghiệm Bitrix24
Đã triển khai trên 100 dự án công nghệ lớn
Trình độ học vấn: Kỹ sư công nghệ tại Liên Bang Nga
Chuyên gia Nguyễn Đức Hoàng
Chuyên gia Triển khai
Cấp bậc chuyên gia: 2.6
12 năm kinh nghiệm tư vấn quản lý
9 năm kinh nghiệm Bitrix24
Đã tư vấn triển khai trên 100 dự án công nghệ lớn 
Trình độ học vấn: Kỹ sư công nghệ tại Liên Bang Nga 
Thạc sỹ kinh tế
Chuyên gia Hồ Thu Phương
Chuyên gia Thiết kế
Cấp bậc chuyên gia: 2.5 
Kinh nghiệm:
10 năm nghiên cứu tư vấn giải pháp thiết kế 
Đã phụ trách hơn 100 dự án thiết kế web, phần mềm  
Trình độ học vấn: Tiến sỹ - Kiến trúc sư tại Liên Bang Nga 
Chuyên gia Trần Ngọc Bảo
Chuyên gia Triển khai
Cấp bậc chuyên gia: 2.5
10 năm kinh nghiệm triển khai đào tạo Bitrix24 
10 năm kinh nghiệm triển khai dự án web, mobile app
Đã triển khai trên 100 dự án công nghệ lớn
Trình độ học vấn: Kỹ sư công nghệ
Chuyên gia Nguyễn Thị Thanh Huyền
Chuyên gia Tư vấn
Cấp bậc chuyên gia: 2.5     
9 năm kinh nghiệm Bitrix24 
9 năm kinh nghiệm tư vấn phần mềm web, marketing
Đã tư vấn trên 100 dự án
Trình độ học vấn: Cử nhân Kinh tế.
Chuyên gia Hà Minh Huế
Chuyên gia Tư vấn
Cấp bậc chuyên gia: 2.2
Kinh nghiệm: 
15 năm kinh nghiệm tư vấn quản lý dự án kinh tế đối ngoại 
2 năm kinh nghiệm trong tư vấn nghiệp vụ ứng dụng Bitrix24
Đã tư vấn trên 70 dự án công nghệ lớn
Trình độ học vấn: Cử nhân ngoại thương; Cử nhân ngoại ngữ tiếng Pháp 
Chuyên gia Lê Tuấn Anh
Chuyên gia Tư vấn
Cấp bậc chuyên gia: 2.1   
10 năm kinh nghiệm tư vấn tài chính
5 năm tư vấn giải pháp quản lý trên nền tảng Bitrix24
Đã tư vấn trên 70 dự án công nghệ lớn
Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế
Và nhiều chuyên gia khác