Đại diện đội ngũ chuyên gia Vitranet24
Chuyên gia Phan Anh Linh
Phụ trách bộ phận Tư vấn. 
10 năm kinh nghiệm tư vấn, xây dựng các hệ thống quản lý 
cho tổ chức, doanh nghiệp.
Các chuyên gia Vitranet24 có từ 5-15 năm kinh nghiệm tư vấn quản lý, am hiểu công nghệ, am hiểu phương pháp quản lý. Đủ khả năng tư vấn, xây dựng và triển khai các giải pháp quản lý bằng công nghệ cho tổ chức, doanh nghiệp. Với các dự án Bitrix24, chúng tôi đạt đủ các chứng chỉ chứng nhận am hiểu nền tảng và can thiệp không giới hạn vào lõi hệ thống như những chuyên gia hàng đầu của hãng.
Chuyên gia Đào Ngọc Mạnh
Phụ trách bộ phận R&D
12 năm kinh nghiệm nghiên cứu, phát triển giải pháp web
10 năm kinh nghiệm Bitrix24 
Chuyên gia Nguyễn Thành Trung
Phụ trách Bộ phận Giải pháp
12 năm kinh nghiệm thiết kế giải pháp ứng dụng Web
10 năm kinh nghiệm Bitrix24
Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh
Phụ trách Bộ phận Công nghệ
12 kinh nghiệm phát triển Web, Mobile App
7 năm kinh nghiệm Bitrix24
Chuyên gia Ứng Bảo Ngọc
Phụ trách Bộ phận Công nghệ
8 kinh nghiệm phát triển các hệ thống Web, phần mềm
7 năm kinh nghiệm Bitrix24
Chuyên gia Nguyễn Thanh Minh
Chuyên gia Công nghệ
12 năm kinh nghiệm phát triển Web
7 năm kinh nghiệm Bitrix24
Chuyên gia Phùng Duy Toàn
Chuyên gia Giải pháp.
12 kinh nghiệm xây dựng giải pháp ứng dụng Web
8 năm kinh nghiệm nghiên cứu giải pháp Bitrix24
Chuyên gia Trần Ngọc Bảo
Chuyên gia triển khai
7 năm kinh nghiệm triển khai các hệ thống web, phần mềm
5 năm triển khai và đào tạo Bitrix24
Chuyên gia Nguyễn Đức Hoàng
Chuyên gia Tư vấn
5 năm kinh nghiệm tư vấn triển khai Bitrix24 5 năm kinh nghiệm tư vấn quản lý điều hành doanh nghiệp
Chuyên gia Nguyễn Minh Hoàng
 Chuyên gia Tư vấn trưởng
4 năm kinh nghiệm tư vấn triển khai Bitrix24
8 năm kinh nghiệm tư vấn ứng dụng các hệ thống công nghệ phần mềm
Chuyên gia Nguyễn Thị Thanh Huyền
Chuyên gia tư vấn
Cấp bậc chuyên gia: 1.6
5 năm kinh nghiệm Tư vấn Bitrix24
5 năm kinh nghiệm Tư vấn các hệ thống web và marketing
Trình độ: Cử nhân kinh tế