Tuyển dụng IT, lập trình, triển khai dự án

dot  Tin Tiêu Điểm
Tuyển dụng vị trí trợ lý Marketing HCM
Với nhu cầu hỗ trợ công việc bộ phận Marekting Vitranet24 tại thị trường miền Nam, chúng tôi cần tuyển thêm 5 trợ lý Marketing, làm việc tại văn phòng Hồ Chí...
27/03/2020  |  Tin tuyển dụng
Vitranet24 là thương hiệu hàng đầu về tư vấn, xây dựng và triển khai các giải pháp công nghệ cho các tổ chức và doanh nghiệp tại Việt Nam và khu vực Châu Á được thành lập...
31/08/2016  |  Tin tuyển dụng
Hiện nay với nhu cầu mở rộng kinh doanh trong sản phẩm Bitrix24- Cổng thông tin quản lý doanh nghiệp của Hoa Kỳ, chúng tôi cần tuyển thêm 10 trưởng nhóm kinh doanh về...
15/03/2016  |  Tin tuyển dụng
Vitranet24 là thương hiệu hàng đầu về tư vấn, xây dựng và triển khai các giải pháp công nghệ cho các tổ chức và doanh nghiệp tại Việt Nam và khu vực Châu Á được thành lập...
15/09/2015  |  Tin tuyển dụng
Vitranet24 là thương hiệu hàng đầu về tư vấn, xây dựng và triển khai...