Kênh tin tức | V&V JDC

Phần mềm quản lý doanh nghiệp Vitranet24, hệ thống quản lý doanh nghiệp tổng thể giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, tối ưu bộ máy quản lý và đẩy nhanh tốc độ làm việc...
18/03/2020  |  Tin sản phẩm
Với xu hướng hiện đại hóa mọi quy trình quản lý trong doanh nghiệp, một số nghiệp vụ “truyền thống” dần được thay thế bởi các phần mềm. Một trong những phần mềm...
10/03/2020  |  Tin sản phẩm
Văn phòng điện tử đã trở thành một cụm từ quen thuộc với các doanh nghiệp hiện nay. Các doanh nghiệp đều tìm kiếm đến các công cụ có thể tự động hóa các...
09/03/2020  |  Tin sản phẩm
Chúng tôi có tin tức tuyệt vời thông báo tới bạn. Giờ đây, bạn đã có thể kết nối WhatsApp với tài khoản Bitrix24 của mình. Nhờ tùy chọn này,...
12/11/2019  |  Tin sản phẩm
Thời hạn nhiệm vụ là điều rất quan trọng để quản lý nhiệm vụ hiệu quả, vì chúng giúp nhân viên ưu tiên nhiệm vụ của họ và báo cáo kết quả đúng thời gian.
29/10/2019  |  Tin sản phẩm
Vitranet24 cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng...
Vitranet24 khởi động triển khai dự án hệ thống quản lý Vitranet24...
Trong năm 2020 chúng ta sẽ chứng kiến những đột phá gì về những...