Tin tức Sự kiện

Ngày 10/12/2019 vừa qua Tổng công ty V&V khởi động dự án “Triển khai modul quản trị hệ thống ADC” cho trung tâm quản lý và điều hành mạng Mobifone với...
16/12/2019  |  Tin Vitranet24
Vitranet24 kickoff dự án triển khai hệ thống quản lý Vitranet24 cho khách hàng KHC group: KHC Group là tập đoàn kinh doanh đa ngành với 6 công ty con, 2 công ty liên...
10/12/2019  |  Tin Vitranet24
Ngày 16/10/2019 vừa qua Vitranet24 đã kickoff dự án triển khai hệ thống quản lý cho công ty Digitexx với sự tham gia của đại diện ban lãnh đạo Digitexx cùng đội...
19/10/2019  |  Tin Vitranet24
Vitranet24 thông báo từ ngày 29/8/2019 đến hết ngày 2/9/2019 Vitranet24 có kỳ nghỉ teambuilding và kết hợp nghỉ mùng 2/9. Các yêu cầu hỗ trợ của quý...
28/08/2019  |  Tin Vitranet24
Vineco áp dụng hệ thống quản lý 4.0 số 1 thế giới do Vitranet24 cung cấp từ tháng 1/2019, qui mô áp dụng cho hơn 500 nhân sự, giúp quản lý công việc, tự động hóa...
06/07/2019  |  Tin Vitranet24
Tên lửa nhiên liệu plasma chế tạo bằng vật liệu tự sửa chữa có tuổi...
Mặc dù trình độ phát triển giữa EU và các nước ngoài...