Chứng chỉ chứng nhận
Chứng chỉ ghi nhận sự hợp tác của Vitranet24 và tổng công ty Bitrix
Chứng nhận đối tác chiến lược
Chứng nhận đối tác chiến lược
Vitranet24 đạt chứng chỉ CERTIFIEDPARTNER các năm 2008,2009
Vitranet24 đạt chứng chỉ CERTIFIEDPARTNER các năm 2008,2009
Chứng nhận Vitranet24 (thuộc V&V JDS., JSC) là đối tác bán hàng tốt nhất của năm 2009 (toàn cầu)
Chứng nhận Vitranet24 (thuộc V&V JDS., JSC) là đối tác bán hàng tốt nhất của năm 2009 (toàn cầu)
Công ty V&V được Bitrix Inc công nhận đạt mức đối tác Gold Partner
Công ty V&V được Bitrix Inc công nhận đạt mức đối tác Gold Partner
Chứng chỉ chứng nhận "Chuyên gia am hiểu nền tảng Bitrix"
Chứng chỉ 1  
Chứng chỉ 2  
Chứng chỉ 3  
Chứng chỉ 4  
Chứng chỉ ISO 27001:2013 CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ ISO 9001:2015

Nhằm đảm bảo tuyệt đối công tác bảo mật trong quá trình triển khai dự án cho khách hàng, chúng tôi đã áp dụng hệ thống bảo mật ISO 27001:2013 và chứng chỉ Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 cho toàn bộ công ty và được cấp chứng chỉ bởi tổ chức JAS-ANZ, JAS-ANZ là thành viên tích cực của các tổ chức Quốc tế như: Diễn đàn Công nhận Quốc tế (IAF), thỏa ước Công nhận hợp tác Đa phương (MCAA), Tổ chức Công nhận Châu Á - Thái Bình Dương (PAC) và Hiệp hội Công nhận phòng thử nghiệm châu Á - Thái Bình Dương (APLAC). Với các chứng chỉ này quý doanh nghiệp hoàn toàn yên tâm khi ứng dụng các giải pháp, phần mềm quản lý doanh nghiệp của chúng tôi!


                                         (Chứng chỉ Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015)
      

CHỨNG CHỈ "BITRIX GOLDPARTNER" 2020 TỪ V&V - VITRANET24: