Tin dự án Vitranet24

Ngày 10/12/2019 vừa qua Tổng công ty V&V khởi động dự án “Triển khai modul quản trị hệ thống ADC” cho trung tâm quản lý và điều hành mạng Mobifone với...
16/12/2019  |  Tin dự án
Digitexx chọn công nghệ quản lý Bitrix24 do Vitranet24 cung cấp để đưa vào ứng dụng và nâng cao hiệu quả quản lý, giao tiếp và tự động hóa công việc tại đơn vị.
29/10/2019  |  Tin dự án
Vineco đã áp dụng giải pháp của Vitranet24 từ năm 2018, lấy công nghệ Bitrix24 làm nền tảng để cải thiện và tự động hóa các quy trình sản xuất và kinh doanh của...
29/10/2019  |  Tin dự án
Vitranet24 đã sử dụng công nghệ Bitrix24 để thực hiện quản lý chăm sóc khách hàng - CRM cho toàn bộ hệ thống bán lẻ VRB. Năm 2019, hai đơn vị tiếp tục hợp tác để...
29/10/2019  |  Tin dự án
Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia Việt Nam đã áp dụng giải pháp quản lý doanh nghiệp Bitrix24 từ năm 2015.
29/10/2019  |  Tin dự án
Mặc dù trình độ phát triển giữa EU và các nước ngoài...