Module quản lý | Tính năng quản lý | Đào tạo tính năng Bitrix24

Module quản lý trên nền tảng bitrix24 - onpremise
MODULE QUẢN LÝ CÔNG VIỆC
Tính năng quản lý công việc giúp người quản lý nắm rõ được tiến độ công việc, không bị quên bất kỳ nhiệm vụ nào...
MODULE QUẢN LÝ CÔNG VIỆC Tính năng quản lý công việc giúp người quản lý nắm rõ được tiến độ công việc, không bị quên bất kỳ nhiệm vụ nào...
MÔI TRƯỜNG TRUYỀN THÔNG LÀM VIỆC TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ người dùng hệ thống thấy được sự quan trọng của truyền thông nội bộ. Hiểu và sử dụng các tính năng hệ thống để đảm bảo truyền đạt thông tin chính xác, nhanh chóng và hỗ trợ xây dựng văn hoá doanh nghiệp...
MÔI TRƯỜNG TRUYỀN THÔNG LÀM VIỆC TRỰC TUYẾN Hỗ trợ người dùng hệ thống thấy được sự quan trọng của truyền thông nội bộ. Hiểu và sử dụng các tính năng hệ thống để đảm bảo truyền đạt thông tin chính xác, nhanh chóng và hỗ trợ xây dựng văn hoá doanh nghiệp...
MODULE QUẢN LÝ THÔNG TIN NHÂN SỰ
Ghi nhận toàn bộ thông tin liên quan đến nhân sự. Ghi nhận được lịch sử hợp đồng, quyết định khen thưởng
MODULE QUẢN LÝ THÔNG TIN NHÂN SỰ Ghi nhận toàn bộ thông tin liên quan đến nhân sự. Ghi nhận được lịch sử hợp đồng, quyết định khen thưởng
MODULE QUẢN LÝ NGHỈ PHÉP
Tối ưu quy trình nghiệp vụ trong công ty. Hỗ trợ đăng ký nhanh, duyệt mọi lúc mọi nơi. Hỗ trợ bộ phận hành chính nhân sự quản lý được số ngày phép mà nhân viên đã sử dụng...
MODULE QUẢN LÝ NGHỈ PHÉP Tối ưu quy trình nghiệp vụ trong công ty. Hỗ trợ đăng ký nhanh, duyệt mọi lúc mọi nơi. Hỗ trợ bộ phận hành chính nhân sự quản lý được số ngày phép mà nhân viên đã sử dụng...
MODULE QUẢN LÝ THIẾT BỊ VĂN PHÒNG
Tính năng quản lý thiết bị văn phòng cho phép quản lý số lượng, tồn kho các thiết bị văn phòng. Tránh trường hợp thất lạc...
MODULE QUẢN LÝ THIẾT BỊ VĂN PHÒNG Tính năng quản lý thiết bị văn phòng cho phép quản lý số lượng, tồn kho các thiết bị văn phòng. Tránh trường hợp thất lạc...
MODULE TÍCH HỢP TỔNG ĐÀI CHO HỆ THỐNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
Ghi nhận toàn bộ thông tin liên quan đến nhân sự. Ghi nhận được lịch sử hợp đồng, quyết định khen thưởng...
MODULE TÍCH HỢP TỔNG ĐÀI CHO HỆ THỐNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG Ghi nhận toàn bộ thông tin liên quan đến nhân sự. Ghi nhận được lịch sử hợp đồng, quyết định khen thưởng...
MODULE QUẢN LÝ ĐỀ XUẤT MUA HÀNG
Tính năng cho phép các bộ phận như kế toán kiểm soát được hoá đơn đầu vào/đầu ra, nhà quản lý nắm được những chi tiêu của công ty...
MODULE QUẢN LÝ ĐỀ XUẤT MUA HÀNG Tính năng cho phép các bộ phận như kế toán kiểm soát được hoá đơn đầu vào/đầu ra, nhà quản lý nắm được những chi tiêu của công ty...
MODULE QUẢN LÝ KHO THIẾT BỊ
Tính năng giúp lưu trữ, quản lý tồn kho các sản phẩm, thiết bị, tránh trường hợp thất lạc...
MODULE QUẢN LÝ KHO THIẾT BỊ Tính năng giúp lưu trữ, quản lý tồn kho các sản phẩm, thiết bị, tránh trường hợp thất lạc...
QUY TRÌNH TẠM ỨNG HOÀN ỨNG VÀ THANH TOÁN
Tính năng giúp hỗ trợ bộ phận kế toán kiểm soát được những chứng từ, hoá đơn về việc hoàn ứng, tạm ứng, thanh toán...
QUY TRÌNH TẠM ỨNG HOÀN ỨNG VÀ THANH TOÁN Tính năng giúp hỗ trợ bộ phận kế toán kiểm soát được những chứng từ, hoá đơn về việc hoàn ứng, tạm ứng, thanh toán...
Tính năng tích hợp
TÍCH HỢP ZALO VÀO CRM BITRIX24
Tích hợp các kênh chăm sóc khách hàng và CRM để đảm bảo data, tránh thất lạc thông tin cuộc gọi...
TÍCH HỢP ZALO VÀO CRM BITRIX24 Tích hợp các kênh chăm sóc khách hàng và CRM để đảm bảo data, tránh thất lạc thông tin cuộc gọi...
TÍCH HỢP TỔNG ĐÀI VÀO CRM BITRIX24
Tính năng tích hợp tổng đài vào CRM Bitrix24 giúp tiết kiệm chi phí, đảm bảo vận hành trơn tru, không bị gián đoạn giữa các quy trình...
TÍCH HỢP TỔNG ĐÀI VÀO CRM BITRIX24 Tính năng tích hợp tổng đài vào CRM Bitrix24 giúp tiết kiệm chi phí, đảm bảo vận hành trơn tru, không bị gián đoạn giữa các quy trình...
Tích hợp tổng đài vào CRM Bitrix24 (phiên bản cloud)
Tích hợp tổng đài vào hệ thống CRM của Bitrix24 để hỗ trợ quá trình chăm sóc khách hàng tốt hơn, lưu trữ dữ liệu các cuộc gọi, có thể nghe lại theo nhu cầu...
Tích hợp tổng đài vào CRM Bitrix24 (phiên bản cloud) Tích hợp tổng đài vào hệ thống CRM của Bitrix24 để hỗ trợ quá trình chăm sóc khách hàng tốt hơn, lưu trữ dữ liệu các cuộc gọi, có thể nghe lại theo nhu cầu...
Dịch vụ đào tạo vận hành sử dụng bitrix24
WEBSITE
GÓI ĐÀO TẠO SỬ DỤNG TÍNH NĂNG TẠO WEBSITE
GÓI ĐÀO TẠO SỬ DỤNG TÍNH NĂNG TẠO WEBSITE
ONLINE STORE
GÓI ĐÀO TẠO SỬ DỤNG TÍNH NĂNG ONLINE STORE
GÓI ĐÀO TẠO SỬ DỤNG TÍNH NĂNG ONLINE STORE
MODULE QUẢN LÝ DỰ ÁN
GÓI ĐÀO TẠO SỬ DỤNG MODULE QUẢN LÝ DỰ ÁN
GÓI ĐÀO TẠO SỬ DỤNG MODULE QUẢN LÝ DỰ ÁN
CLOUD CƠ BẢN
GÓI ĐÀO TẠO SỬ DỤNG CLOUD CƠ BẢN
GÓI ĐÀO TẠO SỬ DỤNG CLOUD CƠ BẢN
CRM CHUYÊN SÂU
GÓI ĐÀO TẠO SỬ DỤNG TÍNH NĂNG CRM CHUYÊN SÂU
GÓI ĐÀO TẠO SỬ DỤNG TÍNH NĂNG CRM CHUYÊN SÂU
CRM MARKETING
GÓI ĐÀO TẠO SỬ DỤNG TÍNH NĂNG CRM MARKETING
GÓI ĐÀO TẠO SỬ DỤNG TÍNH NĂNG CRM MARKETING
KNOWLEDGE BASE
GÓI ĐÀO TẠO SỬ DỤNG TÍNH NĂNG KNOWLEDGE BASE
GÓI ĐÀO TẠO SỬ DỤNG TÍNH NĂNG KNOWLEDGE BASE
DRIVE - DOCUMENT
GÓI ĐÀO TẠO SỬ DỤNG TÍNH NĂNG DRIVE - DOCUMENT
GÓI ĐÀO TẠO SỬ DỤNG TÍNH NĂNG DRIVE - DOCUMENT
CRM BASIC
GÓI ĐÀO TẠO SỬ DỤNG TÍNH NĂNG CRM BASIC
GÓI ĐÀO TẠO SỬ DỤNG TÍNH NĂNG CRM BASIC