Chức năng đánh giá tăng cấp bậc cho nhân viên+ tính lương thưởng theo cấp bậc
Chức năng đánh giá tăng cấp bậc cho nhân viên+ tính lương thưởng theo cấp bậc

Mô tả sản phẩm

Chức năng đánh giá tăng cấp bậc cho nhân viên + tính lương thưởng theo cấp bậc


ĐẶT HÀNG XEM DEMO
chuc nang danh gia tang cap bac nhan vien

· Mỗi chuyên viên có 1 cột điểm chuyên môn và 1 cột điểm quản lý

· Bình thường hiển thị cột chuyên môn. Khi click vào quả cầu màu xanh hiển thị ra cột quản lý. Khi click vào quả cầu màu đỏ hiển thị lại ra cột chuyên môn

· Trên thanh Level có các Thư mục thường xuyên dùng để đo kết quả công việc mình làm được bao gồm: Thông tin nhân viên, Thông tin Lương, Thông tin Nhiệm vụ đang đảm nhận

· Ảnh công ty, Thông báo từ công ty, Chi tiết bảng thành tựu mình đạt được, Các thông tin về Level trong công ty.

· Khi Click vào các thư mục sẽ ra trang chi tiết


chuc nang danh gia tang cap bac nhan vien

Cấu hình chức năng:

1.1 Cấu hình các thông số đầu vào

 

 

 

Thêm mới :

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Thông số

Đơn vị

Quy đổi điểm

+/-

1

Công  nghiệm thu

Công

10

+

2

Công thu hồi

Công

10

-

3

Vi phạm cấp 1

lần

1

-

4

Vi phạm cấp 2

lần

2

-

5

Vi phạm cấp 3

lần

3

-

6

Vi phạm cấp 4

lần

Cấu hình

-

6

Vi phạm cấp 5

lần

Cấu hình

-

7

Thưởng

lần

100

 

2

Cấu hình LV quản lý

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Thông số

Đơn vị

Quy đổi điểm

+/-

1

Công quản lý nghiệm thu

Công

10

+

2

Công quản lý dự án nghiệm thu

Công

5

+

3

Công quản lý không nghiệm thu

lần

10

-

4

Công quản lý dự án không nghiệm thu

lần

5

-

5

Vi phạm cấp 3

lần

1

-

6

Vi phạm cấp 4

lần

2

-

6

Vi phạm cấp 5

lần

Cấu hình

-

 

1.2

Cấu hình bảng level

Import Excel

 

Export Excel

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1

Thêm mới loại LV

 

 

 

 

 

STT

Tên

Mô tả

 

 

 

 

1

Công nghệ

 

 

 

 

 

2

Thiết kế

 

 

 

 

 

3

Triển khai

 

 

 

 

1.2.2

Thêm mới tầng LV

 

 

 

 

 

Chọn loại.

 

 

 

 

 

Thêm mới :

 

 

 

 

 

STT

 

 

 

 

 

 

1

Tâng 1

Mô tả

 

 

 

 

2

Tâng 2

Mô tả

 

 

 

 

Chọn loại mới .

 

 

 

 

1.2.3

Thêm mới LV

 

 

 

 

 

Chọn loại

 

 

 

 

 

 

Chọn tầng

 

 

 

 

 

Thêm mới

 

 

 

 

 

STT

Tên LV

Nội dung

Điểm xuống hạng

 

Phone

Hà Nội: (04) 3 856 0777

Đà Nẵng: 0511 3 701068

Skype

Công nghệ: vinhtosaintpoly

Thiết kế: xuanntt_vividesign

TKDA: WLotus


Gói sản phẩm cùng loại


Vitranet24 News
Management staff  intelligently with modern solutions Management staff intelligently with modern solutions
Don't Miss Winter Special Don't Miss Winter Special
Bitrix24 integration with Stripe is now available. Bitrix24 integration with Stripe is now available.
Recurring deals in Bitrix24 CRM Recurring deals in Bitrix24 CRM
Fall 2017 Bitrix24 New Release Webinar Fall 2017 Bitrix24 New Release Webinar
Increase Holiday Sales Numbers by Understanding Your Customer Purchasing Behavior Increase Holiday Sales Numbers by Understanding Your Customer Purchasing Behavior
Meet Your New Bitrix24 – Fall 2017 Presentation Meet Your New Bitrix24 – Fall 2017 Presentation
The New CRM PDF App: Full Control Over Your Quotes & Invoices The New CRM PDF App: Full Control Over Your Quotes & Invoices
The Future of Workforce Management: HR Evolution in 2018 The Future of Workforce Management: HR Evolution in 2018
Sales Targets Inside Bitrix24 CRM Sales Targets Inside Bitrix24 CRM
Firing an Employee: All Things You Need To Know Firing an Employee: All Things You Need To Know
Customer Relationship Management 101: Get To Know the Most Used CRM Terms Customer Relationship Management 101: Get To Know the Most Used CRM Terms