Gian hàng trực tuyến tích hợp với CRM
Gian hàng trực tuyến tích hợp với CRM

Mô tả sản phẩm

Tạo các web shop để bán sản phẩm và dịch vụ ngay trên site bằng cách sử dụng module E-store


ĐẶT HÀNG XEM DEMO

Bitrix24 giúp tạo ra các web shop để bán sản phẩm và dịch vụ ngay trên site bằng cách sử dụng module E-store. Module E-store bao gồm các phần sau:

  +  Giỏ hàng: để khách hàng thêm các sản phẩm và dịch vụ

  +  Phương thức đặt hàng

  +  Mục thông tin đặt hàng: khách hàng có thể xem lại các sản phẩm và dịch vụ đã đặt hàng và quản lý thông tin của chúng

  +  Phần quản trị (Control Panel) để thiết lập thông số và quản lý đơn đặt hàng của khách hàng

Các bước cần thiết để cấu hình E-store:

  +  Cấu hình hình thức thanh toán

  +  Tạo các nhóm thuộc tính sản phẩm

  +  Thêm các thuộc tính sản phẩm

  +  Thêm địa điểm

  +  Tùy chọn: tạo nhóm vị trí (thống nhất các vị trí trong nhóm để phục vụ cho việc cấu hình và sử dụng dịch vụ giao hàng)

  +  Thêm các dịch vụ chuyển phát

  +  Cấu hình hệ thống thanh toán

  +  Cấu hình các trạng thái đơn hàng sẽ được hiển thị trong các giai đoạn xử lý đơn hàng. Các trạng thái này hữu ích cho khách hàng cũng như người quản lý web store bởi vì họ có thể dễ dàng biết được những gì đang xảy ra với những đơn hàng.

  +  Tùy chọn: tạo khuyến mại, giảm giá

  +  Tùy chọn: tạo ra các mức thuế suất

  +  Tùy chọn: cấu hình các chi nhánh, đại lý

Các chức năng trong module E-store:

   +  Thiết lập web shop

      -  Cấu hình các hình thức thanh toán

      -  Thuộc tính đơn hàng

      -  Cấu hình vị trí và dịch vụ chuyển phát

      -  Cấu hình hệ thống thanh toán

   +  Xử lý đơn đặt hàng

     -   Đơn đặt hàng

     -   In ấn tài liệu đặt hàng

     -   Khuyến mại, giảm giá

   +  Sử dụng các loại thuế

   +  Quản lý tài khoản nội bộ của khách hàng

   +  Sử dụng thẻ tín dụng

   +  Gia hạn đăng ký

   +  Đại lý

Phone

Hà Nội: (04) 3 856 0777

Đà Nẵng: 0511 3 701068

Skype

Công nghệ: vinhtosaintpoly

Thiết kế: xuanntt_vividesign

TKDA: WLotus


Gói sản phẩm cùng loại