Gói đào tạo cơ bản từ 3-5 buổi/ 1 khóa
Gói đào tạo cơ bản từ 3-5 buổi/ 1 khóa

Mô tả sản phẩm

Cấu hình, thiết lập các chức năng trong hệ thống và đào tạo hướng dẫn sử dụng chức năng


ĐẶT HÀNG XEM DEMO

Cấu hình thông số và nhập liệu cơ bản trên hệ thống

  +  Cấu hình chức năng nhân sự, thiết lập sơ đồ tổ chức, nhập liệu danh sách thành viên công ty lên hệ thống

  +  Thiết lập các thư mục và nhập liệu các tài liệu dùng chung lên hệ thống

  +  Thiết lập các album ảnh hoạt động, video của công ty lên hệ thống

  +  Thiếp lập các nhóm làm việc của từng phòng ban bộ phận theo sơ đồ tổ chức của công ty và phân bổ các thành viên vào trong từng phòng ban bộ phận

  +  Phân quyền truy cập tới các module chức năng cho các thành viên trong công ty theo thống nhất của hai bên


Đào tạo hướng dẫn sử dụng chức năng

  +  Đào tạo hướng dẫn sử dụng chức năng Giao tiếp mạng xã hội, chat call video, quản lý thông báo, tin công ty, album ảnh, video

  +  Đào tạo hướng dẫn sử dụng chức năng quản lý hồ sơ, tài liệu

  +  Đào tạo hướng dẫn sử dụng chức năng Quản lý nhân sự (cấu hình nhân sự, quản lý thông tin nhân sự, báo cáo, chấm công). Quản lý lịch biểu (lịch làm việc, lịch họp, lịch vắng mặt)

  +  Đào tạo hướng dẫn sử dụng chức năng chức năng quản lý nhiệm vụ và dự án

  +  Hướng dẫn cài đặt và test các ứng dụng trên máy tính và điện thoại di động, báo cáo hiệu quả sử dụng hệ thống ( company Pulse)

Phone

Hà Nội: (04) 3 856 0777

Đà Nẵng: 0511 3 701068

Skype

Công nghệ: vinhtosaintpoly

Thiết kế: xuanntt_vividesign

TKDA: WLotus


Gói sản phẩm cùng loại