Gói đào tạo, phát triển hệ thống (Lập trình)
Gói đào tạo, phát triển hệ thống (Lập trình)

Mô tả sản phẩm

Đào tạo cấu trúc hệ thống và cách thức phát triển, xây dựng chức năng mới trên hệ thống Bitrix24. Dành cho người lập trình


ĐẶT HÀNG XEM DEMO

Đào tạo cấu trúc hệ thống và cách thức phát triển, xây dựng chức năng mới trên hệ thống Bitrix24. Dành cho người lập trình

1.1. Đào tạo chi tiết về kiến thức lập trình trên nền tảng Bitrix (component, page, module)

  +   Giới thiệu control panel của Bitrix Framework

  +  Quản lý và sử dụng các module:

  +  Module Explorer

  +  Module Information block (Quản lý block, tạo block, add/edit/delete element)

  +  Quản lý User/Group

  +  Quản lý cấu hình tham số các module

  +  Quản lý Languages

  +  Quản lý Backup / Restore

  +  Công cụ quản lý và kiểm tra Performance

  +  Giới thiệu qua về Proactive Protections

  +  Update phiên bản mới

1.2. Đào tạo về kiến thức hệ thống Bitrix, kiến trúc tổ chức của Component 2.0

1.3. Đào tạo về Template bitrix và tổ chức template của bitrix. Sửa đổi CSS Template

1.4. Đào tạo về Component và template Component, chỉnh sửa template component trên site

1.5. Đào tạo về Information block (Quản lý, tạo mới, chỉnh sửa, xóa) và cách thức sử dụng API để đọc dữ liệu từ Information block. Sử dụng component để đọc dữ liệu từ Iblock.

Phone

Hà Nội: (04) 3 856 0777

Đà Nẵng: 0511 3 701068

Skype

Công nghệ: vinhtosaintpoly

Thiết kế: xuanntt_vividesign

TKDA: WLotus


Gói sản phẩm cùng loại