Quy trình duyệt chương trình khuyến mại
Quy trình duyệt chương trình khuyến mại

Mô tả sản phẩm

Quy trình áp dụng cho các chương trình khuyến mại của phòng Marketing và phòng kinh doanh trong công ty.


ĐẶT HÀNG XEM DEMO

Mục đích: các chương trình khuyến mại cần được duyệt qua các cấp và chạy đúng quy trình. Để khởi động quy trình nhân viên cần đưa lên hệ thống file theo đúng mẫu đề xuất chương trình khuyến mãi

Phạm vi áp dụng: Quy trình này được áp dụng cho các chương trình khuyến mại của phòng Marketing và phòng kinh doanh trong công ty

Các bước hoạt động của quy trình:

 

STT

Nội dung

1

Nhân viên Marketing hoặc trưởng phòng Marketing (TPMA) cập nhật tài liệu theo đúng biểu mẫu đề xuất chương trình khuyến mãi

2

Giám đốc kinh doanh duyệt (GDKD) đề xuất chương trình khuyến mãi

3

Trưởng phòng kinh doanh (TPKA)chuyển tài liệu cho phòng kinh doanh

4

TPKD thực hiện lên danh sách các mặt hàng và hình thức khuyến mãi phù hợp

5

TPMA xác nhận danh sách mặt hàng và hình thức khuyến mãi

6

TPKD khai báo chương trình trong ERP

7

TPKD thông tin lại cho ban kiểm soát duyệt

8

Trưởng ban kiểm soát xác nhận lại chương trình trong ERP

9

TPMA làm truyền thông tới cửa hàng và các phòng ban liên quan

10

TPMA làm báo cáo tổng kết

11

GĐ KD và TPKD nhận báo cáo tổng kết

12

Hệ thống sao lưu dữ liệu

 Sử dụng bộ quy trình xây dựng, cấu hình quy trình trên hệ thống:

Quy trinh duyet chuong trinh khuyen mai

Phone

Hà Nội: (04) 3 856 0777

Đà Nẵng: 0511 3 701068

Skype

Công nghệ: vinhtosaintpoly

Thiết kế: xuanntt_vividesign

TKDA: WLotus


Gói sản phẩm cùng loại