GIỚI THIỆU CHUNG

Vitranet24 thành lập tại Liên bang Nga, là đơn vị chuyên tư vấn, xây dựng và triển khai các giải pháp quản lý bằng công nghệ cho tổ chức, doanh nghiệp. Nhờ có đội ngũ chuyên gia giỏi, dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi đã am hiểu và làm chủ nhiều công nghệ tốt, dùng để phát triển giải pháp quản lý cho khách hàng trong và ngoài nước.

Chúng tôi đảm bảo phát huy tối đa hiệu quả  của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trong các tổ chức và doanh nghiệp, góp phần tích cực vào công cuộc cải cách, tự động hóa doanh nghiệp diễn ra nhanh chóng.  

ĐỊNH HƯỚNG - TẦM NHÌN:  

Nhận thức bối cảnh kinh tế đang chuyển mình mạnh mẽ, với việc ứng dụng ngày càng sâu rộng và phổ biến các thành tựu công nghệ vào thực tiễn cuộc sống, Vitranet24 nhận thức rất rõ vai trò, tầm quan trọng của việc ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến vào hoạt động kinh doanh nói riêng và toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp nói chung là vô cùng cấp thiết.

 Chúng tôi mong muốn cung cấp và triển khai thành công các giải pháp công nghệ tốt, đem lại hiệu quả thực sự cho doanh nghiệp, góp phần nâng cao nhận thức và thúc đẩy quá trình ứng dụng công nghệ cao, từ đó cùng đồng hành và phát triển doanh nghiệp theo kịp thế giới. 

Vitranet24 lấy trọng tâm nghiên cứu và ứng dụng sản phẩm công nghệ chất lượng cao, phục vụ lợi ích của người sử dụng làm tôn chỉ cho quá trình phát triển của mình. Lấy lợi ích thiết thực của khách hàng khi sử dụng dịch vụ sản phẩm làm giá trị cốt lõi. 

ĐỊNH HƯỚNG TỔ CHỨC PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM, CÔNG NGHỆ:  

Đầu tư nghiên cứu và chuyển giao công nghệ mới, nghiên cứu thực tiễn sử dụng của khách hàng thông qua các hoạt động quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đưa các giải pháp công nghệ thông minh phổ biến và áp dụng dễ dàng hơn đối với doanh nghiệp Việt Nam. Xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, gắn bó. Chú trọng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.  

 GIÁ TRỊ CỐT LÕI:  

 

Khách hàng là trung tâm

        Lấy lợi ích của khách hàng là tôn chỉ  của dịch vụ.

           Chỉ cung cấp khi sản phẩm và dịch vụ là  phù hợp nhất với khách hàng của mình.

           Đảm bảo chính sách hỗ trợ, hậu mãi để sản phẩm dịch vụ cung cấp của mình đem lại hiệu quả thiết thực cho khách hàng.

           Theo sát và hỗ trợ  khách hàng của mình trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

 

Hợp tác chia sẻ

           Với khách hàng để hoàn  thiện chất lượng phục vụ.

          Với đồng nghiệp để nâng  cao năng lực doanh  nghiệp.

          Đối tác để cùng phát triển 

          Với cộng đồng để làm tròn nghĩa vụ xã hội.

 

Cải tiến liên tục

     Không ngừng cải tiến chất lượng dịch vụ

     Không ngừng cải tiến năng lực nhân sự

     Không ngừng cải tiến cơ cấu quản lý     

      Hướng đến chất lượng phục vụ tốt nhất cho khách hàng

 

Phát triển mạnh mẽ

          Trong từng thành viên

          Trong mỗi nhóm

           Trong phòng ban

           Trong đơn vị và trong công ty                                          

Một số sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ Bitrix24 do chúng tôi cung cấp trên thị trường:
Chứng chỉ ghi nhận sự hợp tác của Vitranet24 và tổng công ty Bitrix:
Chứng nhận đối tác chiến lược  
Chứng nhận đối tác chiến lược
Vitranet24 đạt chứng chỉ CERTIFIEDPARTNER các năm 2008,2009  
Vitranet24 đạt chứng chỉ CERTIFIEDPARTNER các năm 2008,2009
Chứng nhận Vitranet24 (thuộc V&V JDS., JSC) là đối tác bán hàng tốt nhất của năm 2009 (toàn cầu)  
Chứng nhận Vitranet24 (thuộc V&V JDS., JSC) là đối tác bán hàng tốt nhất của năm 2009 (toàn cầu)
Công ty V&V được Bitrix Inc công nhận đạt mức đối tác Gold Partner  
Công ty V&V được Bitrix Inc công nhận đạt mức đối tác Gold Partner
Chứng chỉ chứng nhận "Chuyên gia am hiểu nền tảng Bitrix":
Chứng chỉ 1  
Chứng chỉ 2  
Chứng chỉ 3  
Chứng chỉ 4  
Chứng chỉ ISO 27001:2013:
Nhằm đảm bảo tuyệt đối công tác bảo mật trong quá trình triển khai dự án cho khách hàng, chúng tôi đã áp dụng hệ thống bảo mật ISO 27001:2013 cho toàn bộ công ty và được cấp chứng chỉ bởi tổ chức ISC của Úc, đơn vị đã cấp chứng chỉ bảo mật cho ngân hàng BIDV, VTC online, NTT communications (Viet Nam),…