Huyền Nguyễn 03/08/2018 00:00 18
Từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8, bạn có thể tiết kiệm từ 12% đến 36% khi mua bất kỳ phiên bản nào của Bitrix24, cụ thể như sau:
30/06/2018 00:00 60
Thời gian gian gần đây chúng tôi có nhận được rất nhiều yêu cầu và thắc mắc xung quanh việc hướng dẫn sử dụng các tính năng của Bitrix24 sau khi các đơn vị đặt mua bản quyền. Sau đây Vitranet24 xin giới thiệu chi tiết các nội dung của Gói đào tạo này...
30/06/2018 00:00 63
Bitrix24 có tính năng tự tạo website rất đơn giản với công cụ Bitrix24.Sites hiện có hỗ trợ rất nhiều ngôn ngữ. Nếu bạn cần tạo một trang web đơn giản ngay trên tài khoản Bitrix24 của mình chỉ cần làm theo các hướng dẫn sau đây của chúng tôi. 
Tags: bitrix24 ,bitrix24 site