19/11/2018 00:00 140
Vitranet24 thông báo chương trình giảm giá lên tới 20% tất cả Các phiên bản On-premise ( mua bản quyền) của Bitrix24 từ 19-23/11/2018: - Giảm 20% tất cả các gói mua bản quyền. Đặc biệt, phiên bản Bitrix24.CRM giảm 33% còn 999$. - Thời hạn áp dụng: Tất...