Triển khai môi trường truyền thông giao tiếp nội bộ cho công ty SIAM Brothers

Triển khai môi trường truyền thông giao tiếp nội bộ cho công ty SIAM Brothers

Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam tiền thân là Công ty TNHH Siam Brothers Việt Nam, 100% vốn đầu tư của Thái Lan. Thành lập 18/7/1995 là nhà sản xuất hàng đầu của Thái Lan về dây thừng, lưới phục vụ ngành đánh bắt thủy sản, vận tải biển, công nghiệp, nông nghiệp… với 60 năm kinh nghiệm hoạt động.

Siam Brothers ứng dụng giải pháp của Vitranet24 trong việc triển khai môi trường làm việc trự tuyến trên nền tảng công nghệ Bitrix24.
Hạng mục triển khai:
- Bản quyền phần mềm Bitrix24 Business 250
- Cài đặt và thiết lập môi trường làm việc ổn định cho 100 users
- Triển khai đào tạo sử dụng cơ bản hệ thống cho trụ sở và các nhà máy