Quy trình phê duyệt tài liệu
Quy trình phê duyệt tài liệu

Mô tả sản phẩm

Quy trình này được áp dụng cho toàn bộ nhân viên phòng ban bộ phận trong công ty


ĐẶT HÀNG XEM DEMO

Mục đích:

Cân nhắc khi văn bản yêu cầu sự đánh giá sơ bộ về mặt chuyên môn trước khi được phê chuẩn. Suốt giai đoạn quy trình đầu tiên một văn bản được chứng thực bởi người phê chuẩn giai đoạn 1. Nếu người phê chuẩn giai đoạn 1 từ chối văn bản, sau đó được trả lại cho người sở hữu xem xét lại. Nếu văn bản được phê chuẩn,nó được chuyển để phê duyệt lần cuối bởi một nhóm được chọn trong số những nhân viên ở cấp bậc thông thường. Nếu phê duyệt cuối cùng thất bại, văn bản được trả để xem xét lại và thủ tục phê chuẩn bắt đầu lại từ đầu.

Phạm vi áp dụng: Quy trình này được áp dụng cho toàn bộ nhân viên phòng ban bộ phận trong công ty.

Bạn có thể trải nghiệm quy trình này trong Phần mềm E-Office của chúng tôi, hoàn toàn miễn phí.

Các bước hoạt động của quy trình:


STT

Nội dung

1

Upload tài liệu và chạy quy trình phê duyệt tài liệu

2

Thông báo gửi tới người phê chuẩn giai đoạn 1

3

Người phê chuẩn giai đoạn 1 phê duyệt tài liệu

3.1

Tài liệu không được phê duyệt sẽ gửi lại cho người sở hữu xem xét lại

3.2

Tài liệu được phê duyệt sẽ được gửi tới người phê chuẩn giai đoạn 2

4

Thông báo gửi tới người phê chuẩn giai đoạn 2

5

Người phê duyệt giai đoạn 2 phê duyệt tài liệu

5.1

Tài liệu không được phê duyệt sẽ gửi lại cho người sở hữu xem xét lại

5.2

Tài liệu được phê duyệt sẽ công bố tài liệu và kết thúc quy trình


Sử dụng bộ quy trình xây dựng, cấu hình quy trình trên hệ thống:

quy trinh phe duyet

Phone:

Hà Nội: (024) 3 856 0777

Hồ Chí Minh: (028) 73096077

Skype:

Vitranet24 vivi

Facebook:

https://www.facebook.com/vitranet24/

Gói sản phẩm cùng loại