Quy trình báo giá
Quy trình báo giá

Mô tả sản phẩm

Đây là quy trình giúp xử lý các bước để hoàn thành việc lập báo giá gửi cho khách hàng từ những yêu cầu được khách hàng gửi tới. Mục đích: quy trình báo giá giúp xử lý các bước để hoàn thành việc lập báo giá gửi cho khách hàng từ những yêu cầu được khách hàng gửi tới. Phạm vi áp dụng: Quy trình này được áp dụng cho phòng dự án,...


ĐẶT HÀNG XEM DEMO

Quy trình báo giá là một bước rất quan trọng trong bất kỳ một phần mềm crm nào, quy trình này giúp các đơn vị quản lý tốt các nghiệp vụ trong khâu báo giá cho khách hàng, các phòng ban trong công ty.

Mục đích: quy trình báo giá giúp xử lý các bước để hoàn thành việc lập báo giá gửi cho khách hàng từ những yêu cầu được khách hàng gửi tới.

Phạm vi áp dụng: Quy trình này được áp dụng cho phòng dự án, phòng kĩ thuật trong công ty

Các bước hoạt động của quy trình:

 

STT

Nội dung

1

Bắt đầu của quy trình báo giá: quy trình báo giá - File thông tin chi tiết cần đưa lên

2

Gửi tin nhắn cho trưởng phòng DA xin bắt đầu báo giá

3

Trưởng phòng dự án duyệt bắt đầu

4

Trưởng phòng dự án từ chối duyệt bắt đầu

5

Gửi tin nhắn thông báo cho Trưởng nhóm dự án (TNDA) nhận tài liệu

6

Trưởng nhóm dự án nhận tài liệu báo giá khi TPDA đã duyệt

7

Chọn nhân viên dự án làm chi tiết lệnh báo giá

8

Thông báo cho nhân viên vào nhận nhiệm vụ

9

Nhiệm vụ làm lệnh báo giá chi tiết

10

TNDA đưa file lệnh báo giá chi tiết lên

11

Thông báo cho trưởng phòng kĩ thuật về tài liệu Lệnh báo giá

12

Trưởng phòng kĩ thuật (TPKT) nhận tài liệu Lệnh báo giá

13

TNDA đưa ra mong muốn tiến độ bóc tách cho phòng kĩ thuật

14

Thông báo cho TPKT về tiến độ bóc tách kĩ thuật

15

Thông báo cho TNDA về phản hồi tiến độ bóc tách của phòng kĩ thuật

16

Thông báo cho trưởng nhóm kĩ thuật (TNKT) làm bóc tách

17

Trưởng nhóm KT nhận tài liệu và tiến độ bóc tách

18

Nhiệm vụ chính của bóc tách kỹ thuật Lệnh báo giá: TPKT giao cho TNKT

19

Thông báo cho TPKT làm báo giá NET

20

TPKT làm báo giá Net

21

Trưởng phòng KT cập nhật báo giá Net

22

Thông báo cho TN DA nhận báo giá Net

23

Trưởng nhóm Dự án làm file báo giá Chính thức để gửi cho KH

24

Thông báo cho TPDA xác nhận báo giá chính thức

25

Trưởng phòng DA xác nhận báo giá chính thức

26

Thông báo cho trưởng nhóm DA làm lại

27

Thông báo cho nhân viên phụ trách vào nhận báo giá

28

Nhân viên chịu trách nhiệm xác nhận đã nhận file báo giá

Kết thúc quy trình báo giá


Sử dụng bộ quy trình xây dựng, cấu hình quy trình trên hệ thống:

Trong phần mềm quản lý doanh nghiệp Vitranet24, đã có sẵn bộ công cụ cho phép tự tạo các quy trình báo giá theo các bước dê dàng trên hệ thống. Bạn có thể tuỳ chọn bước, thiết lập các thông số và điều chỉnh cho phù hợp với sự thay đổi của doanh nghiệp về lâu dài.

quy trinh bao gia

Phone:

Hà Nội: (024) 3 856 0777

Hồ Chí Minh: (028) 73096077

Skype:

Vitranet24 vivi

Facebook:

https://www.facebook.com/vitranet24/

Gói sản phẩm cùng loại