Phân hệ Quản lý nhân sự trong Bitrix24
Phân hệ Quản lý nhân sự trong Bitrix24

Mô tả sản phẩm

Phần mềm quản lý thông tin và phân quyền nhân sự cho phép quản lý thông tin nhân sự theo các cấp, phân quyền và quản lý sơ đồ tổ chức công ty và theo từng tính năng. Cho phép quản lý thông tin và phân quyền nhân sự, theo sơ đồ tổ chức và theo từng tính năng. 


ĐẶT HÀNG XEM DEMO
Cho phép quản lý thông tin và phân quyền nhân sự, theo sơ đồ tổ chức và theo từng tính năng. Đồng thời hỗ trợ tốt việc tìm kiếm, liên lạc, thiết lập kế hoạch báo cáo theo ngày tuần tháng, chấm công và đánh giá nhân sự, quản lý lịch biểu làm việc cho nhân viên và công ty, vinh danh nhân viên xuất sắc...

Sau đây là một số tính năng nổi bật:

Cây sơ đồ tổ chức công ty:

(Giao diện cây sơ đồ tổ chức công ty)


Tìm kiếm nhân sự dễ dàng:Quản lý báo cáo ngày, tuần, tháng và chấm công nhân viên:Quản lý lịch làm việc cá nhân và lịch làm việc công ty:Phone:

Hà Nội: (024) 3 856 0777

Hồ Chí Minh: (028) 73096077

Skype:

Vitranet24 vivi

Facebook:

https://www.facebook.com/vitranet24/

Gói sản phẩm cùng loại