Phân hệ quản lý công việc trên Bitrix24

Mô tả sản phẩm

Chúng tôi xin giới thiệu với các bạn tính năng của phần mềm quản lý công việc đa năng, được xây dựng trên công nghệ Bitrix24, giúp đơn vị quản lý tốt mọi công việc trong doanh nghiệp. Đảm bảo các công việc diễn ra thông suốt, không bỏ xót việc,...
ĐẶT HÀNG XEM DEMO
Lợi ích khi sử dụng: Là một phần mềm quản lý công việc tổng thể và tính linh động cao với đầy đủ công cụ hỗ trợ quá trình làm việc.     

+ Kiểm soát tốt kế hoạch, thời hạn công việc.   
+ Đảm bảo phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ trong các nhiệm vụ.   
+ Đầy đủ các cảnh báo nhắc nhở về thời hạn công việc, tính năng cho phép tìm kiếm lại các dữ kiện công việc cũ nhanh chóng, dễ dàng…   
+ Giao diện mạng xã hội tăng tính tương tác và kết nối nhân sự trong hệ thống.   
+ Quản lý giao việc và tạo môi trường làm việc nhóm, dự án; lưu lại lịch sử dự án, tiến độ công việc, báo cáo, hồ sơ của dự án đầy đủ, rõ ràng sơ của dự án đầy đủ, rõ ràng.    

Nhóm tính năng nổi bật:  
Hệ thống với đầy đủ tính năng giúp quản lý quá trình giao việc và tạo môi trường làm việc nhóm, dự án; lưu lại lịch sử dự án, tiến độ công việc, báo cáo, hồ sơ của dự án đầy đủ, rõ ràng. 

+ Tạo ra không gian riêng cho các nhóm làm việc với đầy đủ tính năng hỗ trợ: Tài liệu, diễn đàn, nhắn tin, họp trực tuyến, thư viện ảnh/video, thư viện kiến thức riêng của nhóm…

+ Các nhiệm vụ được giao và quản lý đơn giản, đầy đủ báo cáo theo số liệu và biểu đồ.

+ Các nghiệp vụ riêng của nhóm được thiết lập sẵn theo các quy trình và luôn sẵn sàng cho công việc. 

1.Quản lý giao việc tập trung: Hệ thống có tính năng cho phép tạo việc, giao việc từ nhiều cấp theo hình thức nhiệm vụ Cha, con. Nhiệm vụ con là nhiệm vụ được chia nhỏ từ nhiệm vụ Cha. Một nhiệm vụ Cha có thể tạo nhiều nhiệm vụ con trong nó.


Thiết lập tạo tạo nhiệm vụ dễ dàng: Hệ thống cho phép tạo các công việc nhanh chóng với đầy đủ thông tin cần thiết như: Mô tả nhiệm vụ, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, thiết lập cảnh báo, tải các file tài liệu,...2. Quản lý quá trình thực hiện công việc: Toàn bộ quá trình thực hiện công việc được lưu lại và phân quyền để các cấp có thể xem và thảo luận trực tiếp trên từng nhiệm vụ, dự án, các công cụ thiết lập cảnh báo nhắc nhở, các báo cáo theo dõi theo biểu đồ Gantt, Kanban, tìm kiếm phân loại công việc dễ dàng theo các bộ lọc nhiệm vụ

     
(Biểu đồ công việc dạng Kanban)


(Bộ lọc tìm kiếm theo các trường)
    

3. Quản lý các báo cáo công việc

Hệ thống với đầy đủ tính năng cho phép tự tạo, cấu hình và quản lý báo cáo công việc: xem báo cáo chi tiết theo ngày, tuần, tháng, theo khoảng thời gian,....Import dữ liệu báo coá ra filexcel,... cùng nhiều tính năng hữu ích khác.

(giao diện minh hoạ 1 dạng báo cáo tuần có trên tính năng nhiệm vụ)Danh tính năng quản lý công việc chi tiết có trong hệ thống:

Danh sách tính năng quản lý công việc cơ bản:

Giao việc

Tạo và giao nhiêm vụ: Thông tin nhiệm vụ, thời hạn, ngày bắt đầu kết thúc, người tham gia, người giám sát, nhóm làm việc, và các thông tin khác

Chia nhỏ nhiệm vụ thành nhiều cấp

Tạo nhanh nhiệm vụ

Tạo nhiệm vụ mẫu

Import nhiệm vụ bằng excel

Thiết lập sự phụ thuộc của nhiệm vụ lẫn nhau

Xem, xóa, sửa và hiệu chỉnh nhanh danh sách nhiệm vụ

Chọn nhóm làm việc cho nhiệm vụ

Giao việc lặp lại định kỳ

Báo cáo kết quả công việc

Nhập file báo cáo kết quả dạng tài liệu và thông tin

Đánh giá mức độ hoàn thành

Yêu cầu phê duyêt nhiệm vụ nếu cần

Tương tác và giao tiếp trong nhiệm vụ

Tìm kiếm nhiệm vụ và tạo bộ lọc tìm kiếm theo các trường thông tin

Nhắn tin trong nhiệm vụ

Thảo luận nhóm giữa các thành viên tham gia nhiệm vụ

Hiệu chỉnh thời hạn và thông tin nhiệm vụ trực tiếp từ nhiệm vụ

Hiệu chỉnh thời hạn và thông tin nhiệm vụ qua quy trình duyệt

Gửi và xử lý tài liệu trực tuyến trong nhiệm vụ

Tự lập kế hoạch công việc của cá nhân theo phương pháp Kanban

Tự cấu hình và điều chỉnh giao diện làm việc cho nhiệm vụ cá nhân

Cảnh báo nhắc nhở các rủi ro của nhiệm vụ

Cảnh báo nhắc nhở trạng thái nhiệm vụ bằng thông báo

Cảnh báo nhắc nhở trạng thái nhiệm vụ bằng màu sắc

Xem Báo cáo tổng kết công việc 

Xem báo cáo kết quả công việc và tiến độ theo biểu đồ Gantt

Xem nhiệm vụ theo trạng thái: Chưa triển khai, đang triển khai, đã hoàn thành, quá hạn

Xem nhiệm vụ theo trách nhiệm tham gia: Nhiệm vụ tôi giao, nhiệm vụ được giao, nhiệm vụ tôi giám sát, nhiệm vụ tôi tham gia…

Xem nhiệm vụ theo thời gian: Nhiệm vụ trong ngày, nhiệm vụ trong tuần, nhiệm vụ tháng, Quý năm

Xem và thống kê nhiệm vụ theo bộ phận

Xem nhiệm vụ theo dự án/ nhóm làm việc 

Công cụ tự tạo các báo cáo thống kê kết quả  công việc 


Phone:

Hà Nội: (024) 3 856 0777

Hồ Chí Minh: (028) 73096077

Skype:

Vitranet24 vivi

Facebook:

https://www.facebook.com/vitranet24/

Gói sản phẩm cùng loại