Quản lý kho
Quản lý kho

Mô tả sản phẩm

Tính năng Quản lý kho cho phép nhập, theo dõi toàn bộ thông tin nhập kho, xuất kho của hàng hóa


ĐẶT HÀNG

Các chức năng có trong nghiệp vụ:

1.1. Nhập theo dõi thông tin nhập kho, xuất kho

Tính năng Quản lý kho cho phép nhập, theo dõi toàn bộ thông tin nhập kho, xuất kho của hàng hóa. Chế độ "Lưu tạm" được thiết lập như chế độ "chờ duyệt", giúp cho tiến trình đề xuất và phê duyệt nhập/xuất kho được tiến hành một cách tuần tự và chặt chẽ.Chức năng tìm kiếm tại khu vực này cho phép truy xuất dữ liệu xuất kho theo từng kho, tương ứng với từng thời điểm hoặc khoảng thời gian mà người dùng cần theo dõi.

1.2. Chuyển kho và tự động chuyển đổi dữ liệu giữa các kho

Việc chuyển kho hàng hóa được thực hiện một cách dễ dàng vì khu vực " chuyển kho" cho phép ghi lại thông tin chuyển kho và tự động cập nhật lại tình trạng các kho khi có một sản phẩm được chuyển từ kho này đến kho khác

1.3. Kiểm kê hàng hóa tự động

Các báo cáo kiểm kê hàng hóa được thiết lập tự động sau khi đã có đầy đủ các thông tin nhập, xuất, bán , đặt được ghi lại, làm cơ sở để quản lý tiến hành kiểm tra, đối chiếu , ghi lại thực tế giữa kết quả kiểm tra kho thực tế và dữ liệu trên hệ thống

1.4. Kiểm tra kho và ghi lại thực tế kiểm tra

Các báo cáo kiểm kê hàng hóa được thiết lập tự động sau khi đã có đầy đủ các thông tin nhập, xuất, bán , đặt được ghi lại, làm cơ sở để quản lý tiến hành kiểm tra, đối chiếu , ghi lại thực tế giữa kết quả kiểm tra kho thực tế và dữ liệu trên hệ thống

1.5. Tích hợp mã vạch

1.6. Tích hợp với module sản phẩm của CRM

Phone:

Hà Nội: (024) 3 856 0777

Đà Nẵng: 0511 3 701068

Skype:

Vitranet24 vivi

Facebook:

https://www.facebook.com/vitranet24/

Gói sản phẩm cùng loại