Giới thiệu nét văn hóa Vitranet24
Một tổ chức lớn mạnh là tổ chức có các thành viên đều hiểu về sứ mệnh của tổ chức mình và nhìn chung một hướng, có cách hành xử và tâm thái tương đồng nhau - chúng tôi gọi đó là văn hóa doanh nghiệp. Và Vitranet24 cũng là một đơn vị, vùng đất có những nét văn hóa riêng, đặc trưng của mình.
Vitranet24 được tập hợp từ những chuyên gia giỏi, nhiệt huyết, luôn nỗ lực mang tới thành quả lao động đích thực. Mong muốn của chúng tôi là kiến tạo môi trường sống và làm việc cho các tổ chức, doanh nghiệp. Lấy công nghệ kết nối làm nền tảng, sứ mệnh của đội ngũ chúng tôi là người tiên phong, mở đường cho các đơn vị tiến tới việc tự động hóa quản lý và vận hành trực tuyến thực sự.
Video dưới đây là tập hợp các chuỗi sự kiện tiêu biểu của Vitranet24 qua các năm, đó là hình ảnh tươi cười của các chuyên gia cùng khách hàng trong một dự án triển khai Bitrix24, đó là dịp sinh nhật công ty thường niên với các hoạt động văn hóa sôi nổi, đầm ấm. đó là những chuyến đi dã ngoại nghỉ ngơi sau những giờ làm việc căng thẳng,...Một Vitranet24 nhiệt huyết và khí thế trong mỗi dự án, một Vitranet24 chân thành, giản dị trong các hoạt động thường ngày, mỗi mảnh là những mảng ghép tạo nên nét văn hóa chung của con người nơi đây. Môi trường và nền văn hóa Vitranet24 là nền văn hóa đề cao tính sáng tạo, đề cao giá trị lao động đích thực và tạo ra thành quả ứng dụng được vào thực tiễn cho khách hàng là kim chỉ nam cho mọi hành động của người Vitranet24. 

                                                                                                            ( Video tổng hợp một số sự kiện tiêu biểu của Vitranet24)