Giới thiệu nét văn hóa Vitranet24
Các thành viên chia sẻ về văn hóa công ty
Các sự kiện tiêu biểu của công ty qua một số năm
Một tổ chức lớn mạnh là tổ chức có các thành viên đều hiểu về sứ mệnh của tổ chức mình và nhìn chung một hướng, có cách hành xử và tâm thái tương đồng nhau - chúng tôi gọi đó là văn hóa doanh nghiệp. Và Vitranet24 cũng là một đơn vị, vùng đất có những nét văn hóa riêng, đặc trưng của mình.
Vitranet24 được tập hợp từ những chuyên gia giỏi, nhiệt huyết, luôn nỗ lực mang tới thành quả lao động đích thực. Mong muốn của chúng tôi là kiến tạo môi trường sống và làm việc cho các tổ chức, doanh nghiệp. Lấy công nghệ kết nối làm nền tảng, sứ mệnh của đội ngũ chúng tôi là người tiên phong, mở đường cho các đơn vị tiến tới việc tự động hóa quản lý và vận hành trực tuyến thực sự.
Video dưới đây là tập hợp các chuỗi sự kiện tiêu biểu của Vitranet24 qua các năm, đó là hình ảnh tươi cười của các chuyên gia cùng khách hàng trong một dự án triển khai Bitrix24, đó là dịp sinh nhật công ty thường niên với các hoạt động văn hóa sôi nổi, đầm ấm. đó là những chuyến đi dã ngoại nghỉ ngơi sau những giờ làm việc căng thẳng,...Một Vitranet24 nhiệt huyết và khí thế trong mỗi dự án, một Vitranet24 chân thành, giản dị trong các hoạt động thường ngày, mỗi mảnh là những mảng ghép tạo nên nét văn hóa chung của con người nơi đây. Môi trường và nền văn hóa Vitranet24 là nền văn hóa đề cao tính sáng tạo, đề cao giá trị lao động đích thực và tạo ra thành quả ứng dụng được vào thực tiễn cho khách hàng là kim chỉ nam cho mọi hành động của người Vitranet24. 

                                    ( Video tổng hợp một số sự kiện tiêu biểu của Vitranet24)

Bài chia sẻ số 2: nhận thức về tố chất "Chân"
Nhận thức đúng đắn những gì mình đang có, không hiểu cao hơn, không hiểu thấp hơn, biết rõ được điểm mạnh và điểm yếu của mình. Tôn trọng bản thân và không bị ảnh hưởng xấu bởi môi trường xung quanh. Sống chân thực, làm việc chân thực, nói lời chân thực. Những con người như vậy là những con người Chân.
Vitranet24 với hoạt động chia sẻ cộng đồng
Với phương châm chia sẻ thành quả với cộng động, chúng tôi luôn mong muốn được cống hiến, chia sẻ các giá trị trong nhận thức, các giá trị thu gặt được trong quá trình phát triển với mọi người và xã hội. Cùng chung tay xây dựng và hướng tới một thế giới tốt đẹp hơn.
Các sự kiện tiêu biểu của công ty qua một số năm
Vitranet24 được tập hợp từ những chuyên gia giỏi, nhiệt huyết, luôn nỗ lực mang tới thành quả lao động đích thực. Mong muốn của chúng tôi là kiến tạo môi trường sống và làm việc cho các tổ chức, doanh nghiệp. Lấy công nghệ kết nối làm nền tảng, sứ mệnh của đội ngũ chúng tôi là người tiên phong, mở đường cho các đơn vị tiến tới việc tự động hóa quản lý và vận hành trực tuyến thực sự.