Giới thiệu nét văn hóa Vitranet24
Các thành viên chia sẻ về văn hóa công ty
Bài chia sẻ số 2: nhận thức về tố chất "Chân"
Bài chia sẻ số 2: nhận thức về tố chất "CHÂN":
Chân là một trong 7 tố chất “Chân – Chính- Trí – Dũng – Khiêm tốn – Tận tâm – Sáng tạo” của nét văn hóa nhân sự tại Vitranet24. Mỗi cá nhân sẽ khởi đầu từ chân chính của bản thân để đạt được sự sáng tạo trong công việc và cuộc sống. 


Nhận thức thế nào là CHÂN?

Chân là nhận thức đúng những gì mình đang có, không hiểu cao hơn, không hiểu thấp hơn, biết rõ được điểm mạnh và điểm yếu của mình. Tôn trọng bản thân và không bị ảnh hưởng xấu bởi môi trường xung quanh. Sống chân thực, làm việc chân thực, nói lời chân thực. Những con người như vậy là những con người Chân.
    
Nội dung sau đây được trích từ buổi chia sẻ văn hóa định kỳ của công ty:

Nhận thức về khái niệm Chân theo chia sẻ của các thành viên: Trước hết CHÂN là một trong những đặc tính bản chất nhất của thế giới. Mọi vật chất, đối tượng, con người, tổ chức,... đều phải có đặc tính CHÂN để hình thành và tồn tại bền vững.

Quan điểm công ty đưa ra về khái niệm "Chân"

1/ Nhận thức đúng những gì mình đang có, không hiểu cao hơn, không hiểu thấp hơn, biết rõ được điểm mạnh và điểm yếu của mình;

2/ Tôn trọng bản thân và không bị ảnh hưởng xấu bởi môi trường xung quanh;

3/ Sống chân thực, làm việc chân thực, nói lời chân thực.

Chân là một tố chất rất cần thiết ở mỗi người. Đặc biệt, với một thành viên Vitranet24, Chân được xem là tố chất đầu tiên khởi dầu cho mọi tố chất. Hiểu và có được tố chất này, các cá nhân sẽ tiến xa và phát triển hơn nữa trong công việc và sự nghiệp của mình. Một người khi đã hiểu Chân sẽ thừa nhận đúng năng lực và giá trị của mình, đó là người biết tôn trọng và đề cao sự thật. Trong công việc, người Chân là người luôn thừa nhận năng lực của mình, luôn lắng nghe ý kiến của khách hàng, ý kiến của đồng nghiệp xung quanh, họ thẳng thắn thừa nhận sai lầm của bản thân, hiểu mình, hiểu người từ đó tạo ra kết quả tốt trong công việc. Tôn trọng sự thật, tôn trọng giá trị thật là một trong những yếu tố tiên quyết cho sự phát triển, giúp sáng tạo được thành quả đích thực cho khách hàng và cho cộng đồng xung quanh.


Bài chia sẻ số 2: nhận thức về tố chất "Chân"
Nhận thức đúng đắn những gì mình đang có, không hiểu cao hơn, không hiểu thấp hơn, biết rõ được điểm mạnh và điểm yếu của mình. Tôn trọng bản thân và không bị ảnh hưởng xấu bởi môi trường xung quanh. Sống chân thực, làm việc chân thực, nói lời chân thực. Những con người như vậy là những con người Chân.
Vitranet24 với hoạt động chia sẻ cộng đồng
Với phương châm chia sẻ thành quả với cộng động, chúng tôi luôn mong muốn được cống hiến, chia sẻ các giá trị trong nhận thức, các giá trị thu gặt được trong quá trình phát triển với mọi người và xã hội. Cùng chung tay xây dựng và hướng tới một thế giới tốt đẹp hơn.
Các sự kiện tiêu biểu của công ty qua một số năm
Vitranet24 được tập hợp từ những chuyên gia giỏi, nhiệt huyết, luôn nỗ lực mang tới thành quả lao động đích thực. Mong muốn của chúng tôi là kiến tạo môi trường sống và làm việc cho các tổ chức, doanh nghiệp. Lấy công nghệ kết nối làm nền tảng, sứ mệnh của đội ngũ chúng tôi là người tiên phong, mở đường cho các đơn vị tiến tới việc tự động hóa quản lý và vận hành trực tuyến thực sự.