Giới thiệu nét văn hóa Vitranet24
Bài chia sẻ số 2: nhận thức về tố chất "CHÂN":
Chân là một trong 7 tố chất “Chân – Chính- Trí – Dũng – Khiêm tốn – Tận tâm – Sáng tạo” của nét văn hóa nhân sự tại Vitranet24. Những con người Vitranet24 sẽ khởi đầu từ chân chính của bản thân để đạt được sự sáng tạo trong công việc và cuộc sống. 

chan 

Nhận thức thế nào là CHÂN của người Vitranet24?

Chân là nhận thức đúng những gì mình đang có, không hiểu cao hơn, không hiểu thấp hơn, biết rõ được điểm mạnh và điểm yếu của mình. Tôn trọng bản thân và không bị ảnh hưởng xấu bởi môi trường xung quanh. Sống chân thực, làm việc chân thực, nói lời chân thực. Những con người như vậy là những con người Chân.

tim hieu to chat chan của con nguoi v&v  

Nội dung sau đây được trích từ buổi chia sẻ văn hóa định kỳ từ Vitranet24:

Nhận thức về khái niệm Chân theo chia sẻ của các thành viên: Trước hết CHÂN là một trong những đặc tính bản chất nhất của thế giới. Mọi vật chất, đối tượng, con người, tổ chức,... đều phải có đặc tính CHÂN để hình thành và tồn tại bền vững.

Quan điểm công ty đưa ra về khái niệm "Chân"

1/ Nhận thức đúng những gì mình đang có, không hiểu cao hơn, không hiểu thấp hơn, biết rõ được điểm mạnh và điểm yếu của mình;

2/ Tôn trọng bản thân và không bị ảnh hưởng xấu bởi môi trường xung quanh;

3/ Sống chân thực, làm việc chân thực, nói lời chân thực.

chan 

Chân là một tố chất rất cần thiết ở mỗi người. Đặc biệt, với một thành viên ở Vitranet24, Chân được xem là tố chất đầu tiên khởi dầu cho mọi tố chất. Hiểu và có được tố chất này, các cá nhân sẽ tiến xa và phát triển hơn nữa trong công việc và sự nghiệp của mình. Một người khi đã hiểu Chân sẽ thừa nhận đúng năng lực và giá trị của mình, đó là người biết tôn trọng và đề cao sự thật. Trong công việc, người Chân là người luôn thừa nhận năng lực của mình, luôn lắng nghe ý kiến của khách hàng, ý kiến của đồng nghiệp xung quanh, họ thẳng thắn thừa nhận sai lầm của bản thân, hiểu mình, hiểu người từ đó tạo ra kết quả tốt trong công việc. Tôn trọng sự thật, tôn trọng giá trị thật là một trong những yếu tố tiên quyết để người Vitranet24 phát triển và sáng tạo được thành quả đích thực cho khách hàng, cho cộng đồng xung quanh.