Giới thiệu nét văn hóa Vitranet24
Bài chia sẻ số 03: nhận thức về tố chất Tận tâm trong nét văn hóa công ty (do một thành viên thực hiện trong buổi sinh hoạt văn hóa nội bộ công ty năm 2016):
Tận tâm là một đức tính quan trọng mà bất cứ ai cũng cần có. Trong công việc, sự tận tâm được thể hiện dưới nhiều hình thức, gồm thời gian đầu tư cho công việc, cách nâng cao năng lực, hay sự giúp đỡ không vụ lợi. Sau đây là một số cách hiểu khác về hai từ “tận tâm”.

to chat tan tam   

Một số cách hiểu khác nhau về tận tâm

- Tận tâm là bằng tất cả tấm lòng, hết lòng (theo Wiktionary)

- Tận tâm là sự cam kết đạt được mục tiêu đến cùng bất chấp mọi gian khổ.

- Tận tâm là cố gắng hết sức, làm hết trách nhiệm và hết khả năng của bản thân để đạt được kết quả tốt đẹp.

to chat tan tam   

Tận: tận cùng, hết mức có thể
Tâm: tâm huyết, là tấm lòng

=> Tận tâm là dốc hết sức, hết lòng để làm một công việc nào đó đạt đến kết quả cuối cùng. Cố gắng hết khả năng, hết trách nhiệm. Tận tậm là biết thực hiện tất cả các công việc, từ to đến nhỏ bằng tất cả sức lực, tâm huyết, tôn trọng công việc, luôn làm việc đến kết quả cuối cùng, thành hoặc bại và dám chịu trách nhiệm.

=> Người như vậy là tận tâm.

Tận tâm trong mối quan hệ với các tố chất khác

to chat tan tam   

1. Tận tâm & Chân?

to chat tan tam   

Tận tâm là để soi lại chính bản thân mình, không dùng để đánh giá người khác, cũng không dùng để người khác đánh giá bạn.

2. Tận tâm & Chính?

Trong công việc, trước khi tận tâm nhất định phải có chính.

Bạn phải nhận thức được rõ ràng việc mình phải làm, đường đi, định hướng nghề nghiệp của mình là gì. Từ đó, dồn công sức và tâm huyết của mình vào con đường ấy.

3. Tận tâm & Trí ?

to chat tan tam   

Tận tâm nhưng không mù quáng!

4. Tận tâm & Dũng?

Để có thể tận tâm nhất định phải có dũng. Không hèn nhát, không sợ hãi khi đối diện khó khăn, kiên trì bền bì với công việc của mình, với mục đích của mình

5. Tận tâm & Khiêm tốn?

- Người tận tâm chỉ tập trung vào công việc của mình, kết quả của mình. Không khoe khoang, cố chấp hay thể hiện mình.

- Không cần được người khác khen ngợi, hay đãi ngộ tốt hơn.

- Tất cả chỉ tập trung cho công việc của mình.

6. Tận tâm & Sáng tạo?

to chat tan tam   

Cuối cùng, Tận Tâm trong nét văn hóa Vitranet24 mà chúng tôi muốn thảo luận đó là toàn tâm toàn ý hết mình vì công việc, làm việc tới kết quả cuối cùng, đó là biểu hiện của những người tận tâm. Những người tận tâm là người dốc hết sức lực, khả năng để hoàn thành trọn vẹn một việc nào đó, bằng tất cả tâm sức và tấm lòng của họ. Người như vậy sẽ là nhân sự xuất sắc và rất sớm chạm được tới giới hạn trong nhận thức của mình, rất sớm có thành quả trong công việc.