Quy trình phê duyệt chi phí
Quy trình phê duyệt chi phí

Mô tả sản phẩm

Quy trình phê duyệt chi phí giúp đơn vị quản lý tốt quá trình phê duyệt và kiểm soát chi phí trong công ty, quy trình này được xây dựng nhằm đạt kết quả sau: Các đề xuất chi phí có thể được tạo lập và giám sát một cách hiệu quả. + Hỗ trợ doanh nghiệp chỉ đạo và quản lý các nguồn lực nhằm đạt được những...


ĐẶT HÀNG XEM DEMO
Quy trình phê duyệt chi phí giúp đơn vị quản lý tốt quá trình phê duyệt và kiểm soát chi phí trong công ty, quy trình này được xây dựng nhằm đạt kết quả sau:

+ Các đề xuất chi phí có thể được tạo lập và giám sát một cách hiệu quả.
+ Hỗ trợ doanh nghiệp chỉ đạo và quản lý các nguồn lực nhằm đạt được những mục tiêu đề ra đối với các chi phí theo ngân sách công ty.
+ Dữ liệu đề xuất của nhân viên, duyệt đề xuất của các cấp quản lý có thể truy cập từ xa, trên cả máy tính và các thiết bị di động. 
+ Không gian lưu trữ hồ sơ được mở rộng, hàng chục loại chi phí trực tiếp được tiết kiệm.
+ Dễ dàng phân quyền truy cập, giảm thiểu tối đa rủi ro bảo mật có thể xảy đến với thông tin, dữ liệu liên quan đến ngân sách.
+ Thao tác tìm kiếm, sàng lọc, xuất thông tin liên quan đến chi phí trên hệ thống vô cùng dễ dàng.

Mô tả quy trình:


Mô tả: Nhân viên gửi đề xuất chi ngân sách lên supervisor, supervisor tiến hành duyệt đề xuất chi ngân sách của nhân viên:
* Nếu supervisor đồng ý duyệt thì đề xuất sẽ được chuyển lên Director/Vice Director, Director/Vice Director tiến hành duyệt đề xuất. + Nếu Director/Vice Director đồng ý duyệt thì nội dung đề xuất sẽ được thông báo đến Finacial Specialist để Finacial Specialist nắm thông tin và quan sát yêu cầu. + Nếu Director/Vice Director từ chối duyệt thì kết thúc quy trình. 
* Nếu supervisor từ chối duyệt đề xuất chi ngân sách thì kết thúc quy trình.

Form đề xuất chi phí:


Giới thiệu các thông tin trong form đề xuất:

Reason: Tên đề xuất chi phí hoa hồng

From Budget: Loại chi phí hoa hồng đề xuất . 

Payment Date: Loại chi phí hoa hồng đề xuất

Amount: Chi phí

Recipient: Người nhận

Project: Dự án cần chi

File: Tài liệu

Note: Nội dung

Xem danh sách các đề xuất duyệt chi phí trên hệ thống:

(Màn hình danh sách các ngân sách theo dự án)

Phone:

Hà Nội: (024) 3 856 0777

Hồ Chí Minh: (028) 73096077

Skype:

Vitranet24 vivi

Facebook:

https://www.facebook.com/vitranet24/

Gói sản phẩm cùng loại