Quy trình xin nghỉ việc
Quy trình xin nghỉ việc

Mô tả sản phẩm

Phòng nhân sự khi nhận được thông tin xin nghỉ việc từ nhân viên, sẽ kích hoạt quy trình để hoàn thành các thủ tục cho nhân viên nghỉ việc


ĐẶT HÀNG

Mục đích: Phòng nhân sự khi nhận được thông tin xin nghỉ việc từ nhân viên, sẽ kích hoạt quy trình để hoàn thành các thủ tục cho nhân viên nghỉ việc.

Phạm vi áp dụng: Quy trình này được áp dụng cho việc xin nghỉ việc của toàn bộ nhân viên của các phòng ban bộ phận trong công ty

Các bước hoạt động của quy trình:

 

STT

Nội dung

1

Cán bộ nhân viên (CBNV) gửi đơn xin nghỉ việc và chuyển tới quản lý trực tiếp

2

Quản lý trực tiếp trao đổi với cán bộ NV gửi đơn

2.1

Nếu thuyết phục CBNV tiếp tục công việc thì kết thúc quy trình

2.2

Nếu đồng ý phê duyệt đơn xin nghỉ thì ký duyệt đơn, nhận xét quá trình công tác để chuyển tiếp cho BP nhân sự

3

NS tuyển dụng trao đổi với cán bộ nhân viên để tìm hiểu nguyên nhân xin nghỉ việc

3.1

Nếu thuyết phục CBNV tiếp tục ở lại làm việc thì thông báo cho trưởng BP và CBNV về việc tiếp tục ở lại làm việc

3.2

Trường hợp thống nhất và chấp nhận đơn xin nghỉ việc của CBNV --> phân cấp NV để chuyển đơn xin nghỉ  tới:

3.2.1

Đối với CBNV xin nghỉ việc từ cấp trưởng phòng trở lên, Nhân sự sẽ chuyển đơn xin nghỉ tới Ban giám đốc phê duyệt

3.2.2

Đối với CBNV xin nghỉ việc khác: GĐ nhân sự phê duyệt đơn xin nghỉ

4

Phòng kế toán nhận được yêu cầu xác nhận công nợ cho CBNV xin nghỉ việc sẽ tiến hành kiểm tra, đối chiếu và xác nhận công nợ

5

Phòng nhân sự xác nhận công nợ liên quan đến thẻ nhân viên, đồng phục, thẻ BHYT, chi phí đào tạo và chốt ngày công theo thực tế của tất cả các lao động nghỉ việc.

6

Phòng hành chính nhận yêu cầu xác nhận về việc bàn giao các đồ dùng, dụng cụ đã bàn giao cho CNBV xin nghỉ việc (nếu có)

7

Quản lý trực tiếp xác nhận việc bàn giao công việc của CBNV xin nghỉ việc

8

BP kiểm kê hàng hóa xác nhận nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do mất mát hàng hóa, tài sản có liên quan đến CBNV xin nghỉ việc

9

Khối CNTT nhận yêu cầu xác nhận về việc bàn giao các thiết bị CNTT (máy tính, ..), khóa email, khóa user…

10

Phòng nhân sự tập hợp hồ sơ để ban hành quyết định thôi việc

11

Ban giám đốc phê duyệt hồ sơ xin nghỉ việc từ cấp trưởng nhóm trở lên

12

Giám đốc nhân sự phê duyệt hồ sơ xin nghỉ việc các vị trí còn lại

 Sử dụng bộ quy trình xây dựng, cấu hình quy trình trên hệ thống:

quy trinh xin nghi viec

Phone:

Hà Nội: (024) 3 856 0777

Đà Nẵng: 0511 3 701068

Skype:

Vitranet24 vivi

Facebook:

https://www.facebook.com/vitranet24/

Gói sản phẩm cùng loại