Kênh tin tức | V&V JDC

dot  Tin Tiêu Điểm
Triển khai Bitrix24 cho Công ty Xây dựng An Phú Gia
An Phú Gia triển khai Bitrix24 với các hạng mục sau: Mua bản quyền cài đặt tối ưu hệ thống. Triển khai môi trường tương tác giao tiếp trong toàn công ty. Triển khai CRM...
29/10/2019  |  Tin dự án
Vitranet24 bắt đầu dự án triển khai Bitrix24 cho Kangaroo từ tháng 8 năm 2018, quy mô ứng dụng: 500 nhân sự.
29/10/2019  |  Tin dự án
Vitranet24 tham gia đồng hành cùng Book365 từ năm 2020 trong việc triển...
Ngày 10/12/2019 vừa qua Tổng công ty V&V khởi động dự án...
Tập đoàn tài chính JB là một trong những tập đoàn tài chính hàng đầu...
Trong kỷ nguyên sản xuất hiện đại, việc tích hợp Trí tuệ nhân...