Kênh tin tức | V&V JDC

dot  Tin Tiêu Điểm
Dự án triển khai hệ thống quản lý nội bộ Social Intranet tiêu biểu VIETMAP
Vineco đã áp dụng giải pháp của Vitranet24 từ năm 2018, lấy công nghệ Bitrix24 làm nền tảng để cải thiện và tự động hóa các quy trình sản xuất và kinh doanh của...
29/10/2019  |  Tin dự án
Khi thế giới phục hồi sau khủng hoảng COVID-19, chuyển đổi số sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu. Các quốc gia đã và đang cạnh tranh trên...
01/01/2022  |  Tin dự án
Tháng 12/2020, Vitranet24 tư vấn triển khai thành công Hệ thống quản lý truyền thông giao tiếp nội bộ trên công nghệ Bitrix24 cho TNHH Ứng Dụng Bản Đồ Việt (VIETMAP). Công...
15/07/2021  |  Tin dự án
Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia Việt Nam đã áp dụng giải pháp quản lý doanh nghiệp Bitrix24 từ năm 2015.
29/10/2019  |  Tin dự án
Vitranet24 tham gia đồng hành cùng Book365 từ năm 2020 trong việc triển...
An Phú Gia triển khai Bitrix24 với các hạng mục sau: Mua bản quyền...
Ngày 10/12/2019 vừa qua Tổng công ty V&V khởi động dự án...
Tập đoàn tài chính JB là một trong những tập đoàn tài chính hàng đầu...
Có rất nhiều quy trình có thể được số hóa với E-Office Vitranet24....
Trong kỷ nguyên sản xuất hiện đại, việc tích hợp Trí tuệ nhân...