Tin dự án Vitranet24

dot  Tin Tiêu Điểm
VITRANET24 GOLIVE THÀNH CÔNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ, TRUYỀN THÔNG TƯƠNG TÁC NỘI BỘ CHO TẬP ĐOÀN GROVE
Tháng 12/2020, Vitranet24 tư vấn triển khai thành công Hệ thống quản lý truyền thông giao tiếp nội bộ trên công nghệ Bitrix24 cho TNHH Ứng Dụng Bản Đồ Việt (VIETMAP). Công...
15/07/2021  |  Tin dự án
Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia Việt Nam đã áp dụng giải pháp quản lý doanh nghiệp Bitrix24 từ năm 2015.
29/10/2019  |  Tin dự án
An Phú Gia triển khai Bitrix24 với các hạng mục sau: Mua bản quyền cài đặt tối ưu hệ thống. Triển khai môi trường tương tác giao tiếp trong toàn công ty. Triển khai CRM...
29/10/2019  |  Tin dự án
Giấy Sài Gòn triển khai áp dụng Bitrix24 từ tháng 8 năm 2018 với các hạng mục sau: Tích hợp hệ thống Oracle với Bitrix24. Triển khai Quản lý lịch làm việc của nhân...
29/10/2019  |  Tin dự án
Vitranet24 bắt đầu dự án triển khai Bitrix24 cho Kangaroo từ tháng 8 năm 2018, quy mô ứng dụng: 500 nhân sự.
29/10/2019  |  Tin dự án
Vitranet24 tham gia đồng hành cùng Book365 từ năm 2020 trong việc triển...
An Phú Gia triển khai Bitrix24 với các hạng mục sau: Mua bản quyền...
Ngày 10/12/2019 vừa qua Tổng công ty V&V khởi động dự án...
Tập đoàn tài chính JB là một trong những tập đoàn tài chính hàng đầu...
Mặc dù trình độ phát triển giữa EU và các nước ngoài...